Zorgvuldige risicotaxatie HCR-20V3

Dit leertraject is een update van het vervallen leertraject Zorgvuldige risiscotaxatie HKT-R en HCR-20V3 dat we hebben gesplitst in twee losse leertrajecten. Naast dit leertraject ontwikkelen we ook het leertraject Zorgvuldige risicotaxatie: HCR-20V3

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject:

 • kan de deelnemer toelichten wat het doel van risicotaxatie is;
 • kan de deelnemer beargumenteren waarom risicotaxatie zorgvuldig moet worden uitgevoerd;
 • heeft de deelnemer kennis genomen van de relatie tussen de kwaliteit van risicotaxatie en het aantal beoordelaars, de noodzaak om diverse en betrouwbare bronnen te gebruiken en risicotaxatie bij specifieke groepen en in diverse contexten;
 • kent de deelnemerde methodiek van risicotaxatie (feiten in kaart brengen, betekenis geven, klinisch gewogen eindoordeel, risicomanagement);
 • is de deelnemer op de hoogte van divers beschikbaar instrumentarium en heb je kennis genomen van de doelgroepen c.q. contexten waarvoor deze instrumenten het meest geschikt zijn;
 • is de deelnemer bekend met de begrippen historische, klinische en toekomstige risicohanteringsfactoren;
 • heeft de deelnemer – in grote lijnen – kennis genomen van de wijze waarop je historische, klinische en toekomstige risicohanteringsfactoren kan scoren.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

MBO, HBO, WO

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ForHCR_LT_0267

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap