Zorgvuldige risicotaxatie HCR-20V3

Dit leertraject gaat in op de toepassing van het risicotaxatie instrument HCR-20V3.


is een update van het vervallen leertraject Zorgvuldige risicotaxatie HKT-R en HCR-20V3 dat we hebben gesplitst in twee losse leertrajecten.


Het andere leertraject is Zorgvuldige risicotaxatie: HKT-R

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject:

 • kun je toelichten wat het doel van risicotaxatie is;
 • kun je beargumenteren waarom risicotaxatie zorgvuldig moet worden uitgevoerd;
 • heb je kennis genomen van de relatie tussen de kwaliteit van risicotaxatie en het aantal beoordelaars, de noodzaak om diverse en betrouwbare bronnen te gebruiken en risicotaxatie bij specifieke groepen en in diverse contexten;
 • ken je de methodiek van risicotaxatie (feiten in kaart brengen, betekenis geven, klinisch gewogen eindoordeel, risicomanagement);
 • ben je op de hoogte van divers beschikbaar instrumentarium en heb je kennis genomen van de doelgroepen c.q. contexten waarvoor deze instrumenten het meest geschikt zijn;
 • ben je bekend met de begrippen historische, klinische en toekomstige risicohanteringsfactoren;
 • heb je – in grote lijnen – kennis genomen van de wijze waarop je historische, klinische en toekomstige risicohanteringsfactoren kan scoren.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, wo

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ForHCR_LT_0267

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap