Zorgvuldige risicotaxatie HKT-R en HCR-20V3

In dit leertraject worden de twee methodieken HKT-R en HCR-20V3 voor risicotaxatie uitgelegd.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject:


 • kan de deelnemer toelichten wat het doel van risicotaxatie is;
 • kan de deelnemer beargumenteren waarom risicotaxatie zorgvuldig moet worden uitgevoerd;
 • heeft de deelnemer kennis genomen van de relatie tussen de kwaliteit van risicotaxatie en het aantal beoordelaars, de noodzaak om diverse en betrouwbare bronnen te gebruiken en risicotaxatie bij specifieke groepen en in diverse contexten;
 • kent de deelnemer de methodiek van risicotaxatie (feiten in kaart brengen, betekenis geven, eindoordeel, risicomanagement);
 • is de deelnemer op de hoogte van divers beschikbaar instrumentarium en heeft hij kennis genomen van de doelgroepen c.q. contexten waarvoor deze instrumenten het meest geschikt zijn;
 • kan de (ervaren) deelnemer beschrijven welke veranderingen de HCR-20 heeft ondergaan en hoe de HCR-20V3 tot stand is gekomen;
 • kan de (ervaren) deelnemer beschrijven welke veranderingen de HKT-30 heeft ondergaan en hoe de HKT-R tot stand is gekomen;
 • is de deelnemer bekend met de begrippen Historische, Klinische en Toekomstgerichte Risicohanteringsfactoren;
 • heeft de deelnemer – in grote lijnen – kennis genomen van de wijze waarop hij Historische, Klinische en Toekomstgerichte Risicohanteringsfactoren moet scoren.

Extra informatie

Dit is een gratis product. Om hier toegang toe te krijgen, heb je de volgende aanmeldcode nodig: EXT_ZoRi. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Deze e-learningmodule is ontwikkeld voor zorgprofessionals en diagnostici/onderzoekers binnen forensische instellingen in Nederland:

 • psychiaters
 • psychologen
 • sociotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, WO

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ZoRita_LT_0035

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap