Samenwerking GGZ Ecademy en
VGN Academie

GGZ Ecademy en de VGN Academie zijn dit jaar een structurele samenwerking aangegaan. Doel van de samenwerking is om een impuls te geven aan het opleiden binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, kennis rond (coöperatieve samenwerking bij) scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken.

Partnerschap en activiteiten

Het partnerschap is voor onbepaalde tijd aangegaan en draait om:

  • het oplossen van scholings- en ontwikkelingsvraagstukken in de zorg,
  • het afstemmen van beleid, doelstellingen en activiteiten, en
  • het uitwisselen van kennis en leerproducten.

Er vindt regelmatig overleg en kennisdeling plaats tussen beide partijen. De eerste e-learningmodule is inmiddels uitgewisseld: het leertraject ‘Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB’ van GGZ Ecademy voor het leertraject ‘Wet Zorg en Dwang’ van de VGN Academie. Ook worden plannen gemaakt voor een gezamenlijk webinar en een fysieke bijeenkomst in 2022. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om opleidingscoördinatoren en trainers in de ggz en ghz met elkaar in contact te brengen en hen ervaringen uit beide sectoren te laten delen. Thema van de bijeenkomsten zal zijn: het scholen, betrekken en motiveren van trainers bij het verblenden van scholingstrajecten.

Over VGN Academie

De VGN Academie is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties en scholen en heeft als doel om leertrajecten voor zorgprofessionals in de gehandicaptensector te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor onderwerpen als psychiatrische ziektebeelden, verslaving of omgaan met LVB en autisme. De VGN Academie maakt deze kennis toegankelijk voor zorgprofessionals op een manier die goed integreert met de praktijk. Denk hierbij aan korte e-learnings, video, job-aids, reminders, praktijkopdrachten of werkvormen voor teamleren die beschikbaar zijn via een leerportaal.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap