Column Rob Keukens ‘Social care homes’

Naast mijn werk voor GGZ Ecademy ben ik ook betrokken bij de Federation Global Initiative on Psychiatry (FGIP). Dit is een internationale non-profit organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met het bevorderen van  humane, ethisch verantwoorde geestelijke gezondheidszorg. Hoeksteen van de organisatie is het opkomen voor het naleven van mensenrechten in de ggz. Dit is noodzakelijk aangezien in grote delen van de wereld de basale rechten van mensen met een psychiatrische aandoening en/of een verstandelijke beperking op aanzienlijke schaal structureel worden geschonden. Onlangs voerden we met het FGIP in Oekraïne, in samenwerking met de lokale ombudsman en het ministerie van sociale zaken aldaar een aantal door de Europe Unie gefinancierde assessments uit. Doel van de bezoeken was de situatie in kaart te brengen in zogeheten Psychoneurologische Internaten (in het Engels: Social Care Homes) en aanbevelingen voor verbeteringen te formuleren. Social Care Homes zijn bedoeld als permanente verblijfplaats voor mensen die afhankelijk zijn van medische zorg en sociale steun vanwege hun veronderstelde ‘psycho-neurologische stoornissen’. De term psycho-neurologische stoornissen is een nog uit de Sovjet Unie stammend container begrip, waarin een heterogene groep wordt ondergebracht. Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperkte personen, weeskinderen die de leeftijd van 18 hebben bereikt, dementerende ouderen, verslaafden, mensen die niet voldoen aan de sociale normen en morele verwachtingen….. iedereen die buiten de boot valt loopt kans voor de rest van zijn of haar leven, meestal pro forma voorzien van de diagnose schizofrenie, in 1 van de 145 sociale care homes te belanden. Over dit thema schreef ik samen met drie collega’s een kort artikel dat onlangs in The Lancet verscheen. Hierbij de link naar het artikel over Social Care Homes in The Lancet.

Van Rob Keukens (inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy)

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap