Trends en hypes van online leren :
de feiten en fabels ontrafeld

Op donderdag 30 juni was Wilfred Rubens onze gastsprekers tijdens het online seminar ‘Feiten en fabels over online leren’. Wilfred is gespecialiseerd in technology enhanced learning (TE-learning). Als zelfstandig en onafhankelijk adviseur zet hij zich in voor het versterken van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. Wilfred nam ons in zijn boeiende presentatie mee in zijn visie op online leren. Aan de hand van prikkelende uitspraken en een quiz wist hij de deelnemers aan het denken te zetten over de vraag: ’Hoe kom je er achter of je met een feit of fabel te maken hebt?’

Stellingen 10 feiten en fabels

Hij noemde in zijn presentatie 10 feiten en fabels in de vorm van stellingen(*):

  1. Jonge werknemers willen op een andere manier leren dan oudere werknemers.
  2. Kennis kunnen we opzoeken. We hoeven geen kennis meer te onthouden.
  3. Online leren is minder effectief dan fysiek onderwijs.
  4. Bij online leren moeten we ook uitgaan van de leerpiramide.
  5. Inspelen op leerstijlen bij ontwerpen van online leren is effectief.
  6. Voorkennis activeren is effectief bij online leren.
  7. 70% werkplek leren, 20% coaching, 10% instructie is de ideale mix. Dit heeft gevolgen voor online leren.
  8. Zelfregulatie is zeer belangrijk voor effectief online leren.
  9. Neurowetenschappen hebben nieuwe kennis opgeleverd t.b.v. didactiek van online leren.
  10. Live online conversaties verlopen in het algemeen moeizamer dan face-to-face conversatie.

Bij elke stelling kregen de deelnemers tijd om met behulp van de tool Mentimeter te antwoorden en daarna gaf Wilfred een uitgebreide toelichting op de stelling. Na afloop ging hij in op vragen van deelnemers.

Conclusies

Eén van de conclusies na de bespreking was dat we de gevolgen van technologie moeilijk kunnen inschatten. We overschatten of onderschatten deze vaak. Dat leidt er onder andere toe dat we onterecht denken dat technologie op zich zal leiden tot een ‘revolutie’ op het gebied van leren.

Opname online seminar en links ter verdieping

Ben je benieuwd naar de presentatie en de uitgebreide toelichting van Wilfred op de stellingen? Er is een opname beschikbaar die je kosteloos kunt bekijken. Wilfred heeft zijn stellingen en conclusies ook uitgebreid in zijn blog van 30 juni verwerkt.

Opname seminar Feiten en fabels over online leren

Blog van Wilfred Rubens / TE-learning (30 juni 2022)

Heb je behoefte aan verdieping, bekijk dan de volgende bronnen die tijdens het seminar genoemd zijn door Wilfred:

Generatiedenken is grote onzin

Learning styles challenge

Leren en ontwikkelen in de metaverse

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek

(*)bron: blog 30-6-2022 Wilfred Rubens / TE-learning

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap