We hebben onze privacyverklaring bijgewerkt

GGZ Ecademy doet haar uiterste best om je privacy te beschermen. We willen dat je zeker weet hoe je informatie wordt verzameld en gebruikt, daarom melden we bij deze dat we onze privacyverklaring hebben aangepast. De aanpassingen hebben te maken met 1) het vastleggen van extra persoonsgegevens van mensen die zitting hebben in een redactieraad en 2) de rechten die je hebt met betrekking tot je eigen persoonsgegevens.

De gewijzigde privacyverklaring vind je op onze website. Bekijk de release notes voor meer informatie over wijzigingen. Heb je vragen of feedback, stuur deze dan toe via privacy@ggzecademy.nl.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap