Branchegroepbijeenkomsten najaar 2017

Bij de jaarlijkse prioritering van onderwerpen hebben leden van GGZ Ecademy de belangrijkste rol.

Vanuit het perspectief van de leden worden per branche de behoeftes met betrekking tot te ontwikkelen scholingsmaterialen en bijbehorende dienstverlenende activiteiten opgehaald.  Uit deze inventarisatie in branchegroepen wordt een ontwikkelprogramma voor het komende jaar opgesteld dat wordt verankerd in het jaarplan. Alles wat GGZ Ecademy doet komt voort uit behoeftes van haar leden.

De bijeenkomsten/branchegroepen worden gehouden met onze belangrijkste contactpersonen (de klankbordgroepleden). We onderscheiden 6 branches: Specialistische ggz, RIBW, Forensische Zorg, Verslavingszorg, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB. Elke lidinstelling behoort met zijn (hoofd)specialisme bij een van deze branches.

Klankbordgroepleden kunnen zich opgeven voor hun branchegroepbijeenkomst(en) die gehouden wordt in het najaar van 2017. Mocht een lidinstelling ook behoeftes hebben ten aanzien van andere branches, dan kunnen ze zich ook bij die bijeenkomst aansluiten.

De planning voor de bijeenkomsten met de branchegroepen in het najaar van 2017 ziet er als volgt uit:

 

Branchegroep RIBW
maandag 2 oktober 10.30-13.00 uur
locatie: Lister / Utrecht

Branchegroep Specialistische ggz
woensdag 4 oktober 10.30-13.30 uur
locatie: GGZ Centraal / Amersfoort

Branchegroep Forensische Zorg
woensdag 4 oktober 14.00-16.30 uur
locatie: GGZ Centraal / Amersfoort

Branchegroep Verslavingszorg
donderdag 5 oktober 10.30-13.00 uur
locatie: Lister / Utrecht

Branchegroep Kinder- en Jeugdpsychiatrie
maandag 9 oktober 10.30-12.30 uur
locatie: Lister / Utrecht

Branchegroep LVB (SGLVG)
maandag 9 oktober 13.00-15.00 uur
locatie: Lister Utrecht

Aanmelden

Klankbordgroepleden kunnen zich tot 3 september aanmelden of een vervanger doorgeven voor de branchegroepbijeenkomst(en).

 

Samen sparren?

Samen maken wij de GGZ branche nog innovatiever. Tijdens onze meetings houden wij iedereen graag op de hoogte van alle activiteiten en resultaten binnen GGZ Ecademy. Bekijk de komende evenementen in onze Agenda en meld je aan.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap