Branchegroepen leveren input voor ontwikkeling leerproducten

In de afgelopen week kwamen alle zes branchegroepen van GGZ Ecademy bijeen om te praten over de tweejaarlijkse ontwikkelagenda. ‘Welke behoeftes en trends leven er in de geestelijke gezondheidszorg die we moeten oppakken door er leerproducten of diensten over te ontwikkelen?’ Op die vraag proberen we ieder jaar een antwoord te vinden. Omdat niet in alle branches de wensen hetzelfde zijn en het fijn is een niet te grote groep bijeen te hebben, zijn de branches verdeeld in:
Basis- en specialistische ggz, Begeleid wonen/RIBW, Verslavingszorg, Kinder- en jeugdpsychiatrie, Forensische zorg en LVB.

In deze branchegroepen was dit jaar onder meer aandacht voor het thema Eigen regie, Overzicht in het productaanbod en veel nieuwe ideeën.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap