Column Rob Keukens
‘Covid en ggz’

De moderne mens waadt tot aan zijn knieën door een wassende zee aan Covid-informatie. Bio-wetenschappers proberen de aard en het gedrag van het virus te doorgronden. Een virus, niet veel meer dan een klein deeltje erfelijk materiaal in een eiwitjasje dat tragisch genoeg door het leven moet gaan zonder eigen voortplantingsapparaat en dus andere organismen nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Scherpzinnige denkers proberen te voorzien hoe dat microscopisch kleine schepsel de samenleving zal veranderen. Volgens de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev is het misschien wel ‘de eerst keer in de geschiedenis dat mensen over heel de wereld over hetzelfde onderwerp spreken en dezelfde angsten kennen[i]. Maar dan zo dat het mondiale gesprek zoetjesaan gepolariseerd raakt en dat onze collectieve angst voor het onbekende op talloos verschillende manieren wordt bezworen. De een vindt troost in overzichtelijke complottheorieën, de ander zoekt bemoediging in de verwachting dat de wetenschap ook hier ons uiteindelijk de helpende hand zal reiken. Weer anderen klampen zich vast aan BN’ers die na een urenlange virologische studie hun inzichten op sociale media delen of slikken preventief hydroxychloroquine.

Ook met betrekking tot de gevolgen van de pandemie voor onze geestelijke gezondheid overheersen vooralsnog speculaties over feiten. Psychisch lijden is weliswaar onlosmakelijk verbonden met de omgeving waarin men verkeert, maar wat Covid nu precies betekent voor ons mentale welbevinden op korte en lange termijn is vooralsnog in duister gehuld. Wellicht dat het grootscheepse mondiale onderzoek naar de sociale en psychische gevolgen van het virus, COH-FIT ons na verloop van tijd verder zal helpen, maar tot het zover is zullen we moeten verdragen dat we – zoals eigenlijk zo vaak – meer niet dan wel weten.

Dit gezegd hebbende, het is natuurlijk wel zo dat veel mensen in algemene zin gebukt gaan onder de crisis. Wat Corona voor mensen met een psychiatrische aandoening eventueel kan betekenen is te zien in een tweetal (binnenkort drietal) door ZonMw gefinancierde en door GGZ Centraal geproduceerde korte filmpjes “Huidhonger’ waarin vanuit het perspectief van de cliënt een beeld wordt gegeven welke gevolgen de maatregelen op hen hebben.

Wil je de filmpjes bekijken? Klik op de links hieronder! Meer informatie op website van GGZ Centraal.

Huidhonger: ‘Op slot’ – portretten uit de psychiatrie – Marli

Huidhonger: ‘Op slot’ – portretten uit de psychiatrie – Anne

 

Van Rob Keukens (inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy)
Rob Keukens is naast zijn werk als inhoudelijk adviseur voor GGZ Ecademy betrokken bij de Federation Global Initiative on Psychiatry (FGIP). Dit is een internationale non-profit organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met het bevorderen van  humane, ethisch verantwoorde geestelijke gezondheidszorg. Hoeksteen van de organisatie is het opkomen voor het naleven van mensenrechten in de ggz.

 

[i] Krastev, I. (2020) Morgen komt geen dag te laat. Hoe de pandemie Europa verandert. Atlas Contact.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap