Corona en ggz

Net als iedereen houdt corona de leden en het team van GGZ Ecademy enorm bezig. Wat kunnen wij doen? Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen leden elkaar helpen? Waar kunnen we bijspringen om onze zorgprofessionals te ontlasten?

De afgelopen weken zijn er bij onze vereniging meerdere initiatieven ontstaan.

Gratis aanbod leerproducten voor hbo en mbo

We hebben een pakket van 60 leerproducten voor mbo’s en hbo’s in de gezondheidszorg samengesteld. Die leerproducten kunnen hbo’s met de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde en mbo’s met de richting Zorg en Welzijn tijdelijk kosteloos aan studenten aanbieden. Onderwijsinstellingen die lid zijn van GGZ Ecademy kunnen tijdelijk extra leerproducten gratis aanvragen. GGZ Ecademy en al haar leden in de geestelijke gezondheidszorg willen op deze manier een steentje bijdragen in deze moeilijke periode. Lees meer over het tijdelijke aanbod voor scholen in dit artikel.

Live community

Inmiddels is naast de al bestaande community voor leden een wekelijkse live community gestart. Hier deelt GGZ Ecademy de laatste inzichten en gang van zaken rond corona, en kunnen leden hun vragen en tips onderling delen. Deze live community organiseren we via Zoom zodat deelnemers alle functionaliteiten zelf kunnen ervaren en daarna eventueel kunnen toepassen in de eigen organisatie.

Bundeling van praktische informatie over corona

Op de supportsite van GGZ Ecademy hebben we een informatief artikel geplaatst met als doel leden en zorgprofessionals in de ggz te voorzien van handige artikelen, websites, tools, filmpjes en e-learning over scholing en werken in tijden van corona. Dit artikel, met een aantal updates per week, heeft een link naar de richtlijn GGZ en corona, maar biedt ook praktische informatie over lesgeven op afstand tot en met instructiefilmpjes en e-learning ter voorbereiding op een corona-afdeling. Hierna volgt een opsomming van een aantal links in het artikel. Bezoek de supportpagina van GGZ Ecademy voor de laatste update en het volledige artikel met praktische informatie. 

Samenlerenindeggzlogo

Artikelen en websites

GGZ en corona (richtlijn)
Gedeeld door: Akwa GGZ

Overzicht leermiddelen en kennisplein corona
Gedeeld door: V&VN

Risicogroep bij kindermishandeling
Nieuwsbrief Augeo
Toelichting: Nieuwsbrief met speciale aandacht voor hulp aan kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis.
Gedeeld door: Augeo Academy

Website voor verplegenden en verzorgenden

Lesgeven, e-learning en samenwerken op afstand

E-learning beats corona
Gedeeld door: Marcel de Leeuwe
Toelichting: Allerlei tips en webinars over leerinterventies op afstand, online lesgeven, tools etc. van experts.

Op afstand lesgeven (voor docenten) 
Gedeeld door: Blijven leren
Toelichting: Praktische tips zoals een voice-over toevoegen aan powerpoint, het filmen van je scherm en het gebruik van een digitaal prikbord.

Thuiswerken-reeks
Gedeeld door: aNewSpring
Toelichting: Tips en instructies bij het snel maken van een learning journey en het omzetten van een klassikale les naar een online product.

E-health en online communiceren

Online communiceren in de zorg
Gedeeld door: Zorg voor beter
Toelichting: Bevat e-learning en een webinar.

Welke (technische) beeldbeloplossingen zijn er voor de zorg?
Gedeeld door: SmartHealth

Werken op de Intensive Care

Scholingspakket Intensive Care e-learning 120 modules
Gedeeld door: ExpertCollege
Toelichting: Wellicht te gespecialiseerd voor ggz maar geeft een overzicht van alle gratis modules.

Beschermende kleding aan- en uittrekken

Omkleedprocedure
Gedeeld door: VieCuri

Omkleedprocedure
Gedeeld door: Vilans

Werkinstructie beschermende kleding voor verpleegkundig personeel
Gedeeld door: Medisch Centrum Leeuwarden

Corona

E-learning voor de zorgprofessional over Corona
Gedeeld door: All you can learn

Eenvoudige uitleg met animaties over corona

Gratis e-learning over corona en corona-gerelateerde informatie
Gedeeld door: Noordhoff

Corona & geestelijke gezondheidszorg

Artikelen over corona en ggz (Engelstalig)
Gedeeld door: Mental Health America

Hygiëne

Handen wassen
Gedeeld door: Vilans

Hoe maak je je smartphone schoon in de zorg?
Gedeeld door: Vilans

Po afvoeren
Gedeeld door: Vilans (let op – niet op corona toegespitst)

Wasgoed afvoeren
Gedeeld door: Vilans

Zo makkelijk verspreidt zich een virus. Wees je daar bewust van.
Gedeeld door: Vilans

Je mag de genoemde oplossingen gebruiken, doorsturen en verspreiden! Heb jij ervaring met leeroplossingen die je wilt delen? Geef ze door via info@ggzecademy.nl.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap