Diensten

Managementinformatie

De jaarlijkse managementinformatie maakt aan de leden én GGZ Ecademy inzichtelijk hoe de producten en diensten worden gebruikt en gewaardeerd. Met deze informatie kan de vereniging het aanbod afstemmen op de behoeften van haar leden.

ggz-ecademy-diensten-managementinformatie-1

Managementrapportage

GGZ Ecademy doet regelmatig onderzoek naar het gebruik van de leerproducten. Daarvoor wordt informatie opgehaald bij de cursisten en de opleiders.

Voor de rapportage maakt het onderzoeksbureau gebruik van de volgende informatiebronnen:

  • Gebruiksgegevens van de leerproducten;
  • Evaluaties van cursisten;
  • Enquêtes bij de contactpersonen van GGZ Ecademy.

Jaarlijkse managementrapportage

Kwaliteitscontrole
Tevredenheidsonderzoek
Inzicht in gebruik leerproducten
ggz-ecademy-diensten-managementinformatie-2

Managementrapportage

De rapportage bestaat uit twee delen; een totaalrapportage voor alle leden en een rapportage met managementinformatie per lid. In de totaalrapportage wordt het gebruik van leerproducten en tevredenheid van alle cursisten gemeten en besproken. De rapportage per lid geeft informatie over de inzet en het gebruik van de leerproducten en de ervaringen van de deelnemers.

Met deze rapportage krijgen leden een beeld van het rendement van het lidmaatschap van GGZ Ecademy. Het laat de verhouding tussen het gebruik van de leerproducten en de kosten van het lidmaatschap zien. Is deze verhouding scheef, dan biedt GGZ Ecademy ondersteuning in de vorm van extra implementatie-activiteiten.

Trends en toekomst

Trends die zichtbaar zijn in de managementrapportages worden jaarlijks, na het verschijnen van de rapportage, in de klankbordgroepbijeenkomst en in de Algemene Vergadering besproken. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een belangrijke aanleiding zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap