EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en met gelden van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) de Forensische Leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn, bestemd voor het forensische werkveld is gratis toegankelijk. EFP en GGZ Ecademy lanceerden de leerlijn, met inmiddels 22 producten, tijdens het FFZ 2019. Met deze lancering ontstaat een mooi aanbod waarvan cursisten uit het gehele forensische veld GRATIS gebruik kunnen maken.

De basis van de leerlijn is mede tot stand gekomen door financiering van het programma Kwaliteit Forensische Zorg. Hierdoor is het mogelijk om de leerlijn voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. De leerlijn zal in de loop van 2019 nog verder worden uitgebreid, maar ook nu al kunnen cursisten zich aanmelden.

Thema’s

De leerproducten zijn verdeeld over drie thema’s: Forensisch werk- en leefklimaat, Risicotaxatie en -management en Psychopathologie en delict(risico). De ontwikkelde producten zijn basis- en verdiepingstrajecten en voor de gehele leerlijn zijn werkplekondersteuning en ondersteunende instrumenten ontwikkeld met praktische informatie zoals checklists en overzichten. De e-learningproducten kunnen prima in blended trajecten of in teamtrajecten worden verwerkt.

Implementatie

De leden van GGZ Ecademy worden bij de implementatie van deze leerlijn ondersteund door o.a. leerpadsuggesties met uitgewerkte leerpaden naar ontwikkelingsniveau, een roadmap, een community waarop ervaringen kunnen worden uitgewisseld, webinars en twee aan-de-slag-sessies waarbij de leden aan de slag gaan met opleidingsvraagstukken rondom deze leerlijn. Dit alles met het doel om met concrete tips in de eigen organisatie aan de slag te kunnen gaan.

Aanmelden

De Forensische Leerlijn is gratis beschikbaar voor geïnteresseerden. Meer informatie over de Forensische Leerlijn vind je op de website van de Forensische Leerlijn en in de informatie over de leerlijn op de website van GGZ Ecademy. Daar is ook een volledig overzicht van de forensische leerlijn terug te vinden met per product een omschrijving van het leerproduct en doelgroep, doorlooptijd en leerdoelen, Klik hier voor meer informatie over de leerlijn en/of om je aan te melden.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap