Expertgroepen actief betrokken

In de expertgroep Psychopathologie zijn onlangs de nieuwe leerproducten van GGZ Ecademy gepresenteerd. In navolging op de bijeenkomst van vorig jaar waren verschillende ontwikkeltrajecten in gang gezet, die nu deels werden opgeleverd. Met de input van leden van de expertgroep konden mooie modules rond de onderwerpen Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen worden opgeleverd. Daarnaast werd de expertgroep bijgepraat over een blended traject in ontwikkeling rond scholing van agogen op het gebied van psychopathologie en psychofarmaca. De experts wisselden volop ideeën uit rond trainingen en best practices. Aan dat laatste is de behoefte binnen expertgroepen groot, dus gaat gekeken worden naar hoe er een nog betere uitwisseling kan ontstaan.

De expertgroep rond LVB stond grotendeels in het teken van het finetunen van de leerlijn LVB. Mede dankzij de grote wens van deelnemers aan de expertgroep LVB is GGZ Ecademy begin dit jaar begonnen met het ontwikkelen van twee basismodules over LVB. Bedoeling is om de komende jaren een complete leerlijn neer te zetten rond LVB, waarbij alle GGZ-onderwerpen met betrekking tot LVB worden uitgewerkt.

Over de expertgroep

Wie deelneemt aan de expertgroep zit op de eerste rij als het gaat over het uitwisselen van kennis & ervaringen, het opdoen van informatie & inspiratie, het delen van input & behoeftes op het gebied van inhoudelijke onderwerp en de implementatie ervan.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap