Stemmingsstoornissen

Hoe beter je om kunt gaan met een cliënt met een stemmingsstoornis, hoe beter de cliënt wordt ondersteund. In dit leertraject krijg je theorie en handvatten voor de omgang met cliënten met een manische of depressieve episode.

Leerdoelen

Na afronding van de e-learning module kan de deelnemer benoemen:

 • Hoe stemmingsstoornissen ontstaan;
 • Welke stemmingsstoornissen er zijn;
 • Hoe hij met de meest voorkomende stoornissen kan omgaan;
 • Hoe hij een differentieel (of differentiële) diagnose kan herkennen.

Doelgroep

Dit leertraject is ook te volgen door andere doelgroepen die werkzaam zijn in de ggz, maar gaat uit van het gemiddelde kennisniveau van HBO-verpleegkundigen.

Het is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo

3 uur

 • Registerplein 3
 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • SKJ 3

PpStst_LT_0045

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap