GGZ Ecademy: volwassen platform voor kennisdeling

In juni 2011 besloten 14 GGZ instellingen samen e-learning te gaan ontwikkelen, inkopen en delen. Al snel was deze samenwerking zo’n succes dat andere GGZ instellingen zich aansloten, het aantal groeide tot 32, met een totaal aantal medewerkers van ongeveer 60.000. Ad Bus, bestuurder van de GGZ Ecademy en één van de oprichters: ‘Het starten van dat initiatief viel in ongelofelijk vruchtbare aarde. Voor veel instellingen bleek dit een heel interessant initiatief en mede daardoor verliepen de eerste gesprekken snel en slagvaardig. Iedereen wilde dat dit initiatief zou slagen en eigenlijk is dat sindsdien niet meer anders geweest. Zelfs met een zaal vol leden komen we tot goeie en snelle besluitvorming.‘ De instellingen die lid zijn, hebben op dit moment de beschikking over 15 e-learning modules met onderwerpen uiteenlopend van BHV tot motiverende gespreksvoering en van psychofarmaca tot herstelondersteunende zorg.

De vereniging
Maandagavond 14 oktober 2013 hebben de oprichters van de GGZ Ecademy notarieel vastgelegd dat de samenwerking doorgaat vanaf 1 januari 2014 in de vorm van een coöperatieve vereniging. Daarmee tekenen ze dus voor de toekomst van de GGZ Ecademy met als doel dat er meer opleidingsmogelijkheden komen voor medewerkers in de GGZ. Kees Spitters, bestuurder van de GGZ Ecademy, over het succes van de GGZ Ecademy: ‘Ik denk dat het succes van de GGZ Ecademy mede te verklaren is juist door de financieel zware tijden in de GGZ sector. Door gezamenlijk een beperkt bedrag te inventariseren ontstaat er een substantieel werkkapitaal waardoor je veel modules kunt genereren  voor de leden. We hebben met elkaar minder te besteden maar door deze formule krijgen we wel meer waar voor ons geld.’

De toekomst
Hoe ziet de toekomst van de GGZ Ecademy er dan uit? Dorian Kemperman, bestuurder van de GGZ Ecademy: ‘Ontwikkelingen in de zorg, zoals ambulantisering en veranderingen in de klinieken, zorgen ook voor nieuwe scholingsvraagstukken. Binnen de organisaties die zijn aangesloten bij de GGZ Ecademy is heel veel inhoudelijke kennis aanwezig, dat is ontzettend waardevol. Bij die ontwikkelingen hoort ook een nieuwe manier van leren. E-learning is daar een vorm van, maar ik kan me voorstellen dat we in de toekomst samen gaan werken aan het oppakken van blended vormen, of dat we colleges gaan opnemen. Ik denk hierbij ook aan een koppeling tussen e-learning en e-health.’
De GGZ Ecademy gaat ook een steeds grotere rol spelen bij de implementatie van de e-learning modulen in de organisaties. Tenslotte staat kennisdeling hoog op de agenda. Arjan Pronk, projectleider van de GGZ Ecademy: ‘We zijn in de afgelopen jaren al gestart met samenwerking met partners zoals The Next Page en Trifier en experts zoals prof. dr. Gerard Schippers. Daar gaan we de komende tijd zeker mee verder.’

Nieuwe leden
Binnen de coöperatieve vereniging is het vanaf 1 januari 2014 mogelijk voor nieuwe instellingen om zich aan te sluiten bij de GGZ Ecademy. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Arjan Pronk, projectleider via arjan@ggzecademy.nl.

Paul Westmeijer, bestuurder van de GGZ Ecademy merkte tenslotte op: ‘In 2011 is de GGZ Ecademy geboren en met het tekenen van deze akte is de GGZ Ecademy volwassen geworden’

 

Bij de ondertekening waren aanwezig:

v.l.n.r. achterste rij: Arjan Pronk, projectleider GGZ Ecademy; Paul Westmeijer, Manager Altrecht Academie en Altrecht Science, bestuurder GGZ Ecademy; Dorian Kemperman, manager bedrijfsvoering Parnassia academie, bestuurder GGZ Ecademy; Kees Spitters, manager Onderzoek en Ontwikkeling GGzE, bestuurder GGZ Ecademy
op de voorste rij de ondertekenaars van de akte, v.l.n.r.: Edsel Kwidama, lid raad van bestuur Parnassia Groep; Roxanne Vernimmen, voorzitter raad van bestuur Altrecht; Ad Bus, beleidsadviseur zorgprogrammering GGZ Drenthe, bestuurder GGZ Ecademy

Samen sparren?

Samen maken wij de GGZ branche nog innovatiever. Tijdens onze meetings houden wij iedereen graag op de hoogte van alle activiteiten en resultaten binnen GGZ Ecademy. Bekijk de komende evenementen in onze Agenda en meld je aan.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap