GGZ Ecademy

Opleiden, ontwikkelen & leren

‘Samen leren in de ggz’, dat is het motto van
GGZ Ecademy, een bloeiende vereniging met meer dan 90 leden uit verschillende ggz-branches en het onderwijs.

Onze missie

Door samen te werken en kennis te delen optimaliseren we scholing aan alle medewerkers die geestelijke gezondheidszorg verlenen en geven we een kwalitatieve impuls aan de zorg voor kwetsbare burgers.

Bekijk onze leerproducten

Onze leden

Samen leren

GGZ Ecademy is een initiatief van en voor ggz- en onderwijsinstellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare leerproducten ontwikkelen voor zorgprofessionals en het onderwijs. Leren, kennisdelen en inspireren, oftewel samen leren in de ggz. Met een lidmaatschap van GGZ Ecademy is bij- en nascholing in de ggz makkelijk te realiseren.

De leden van de vereniging zijn actief in de branches specialistische ggz, begeleid wonen, kinder- en jeugdpsychiatrie, LVB-SGLVG, verslavingszorg, forensische zorg en jeugdzorg. De onderwijsinstellingen gebruiken de leerproducten o.a. in de opleidingen social work, toegepaste psychologie en verpleegkunde.

Onze leden
Het logo van GGz WNB
Het logo van GGz Breburg
Het logo van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Het logo van Fivoor
Het logo van Traverse
Het logo van Mondriaan voor geestelijke gezondheid
Het logo van RIBW Brabant
Het logo van Humanitas onder Dak
Het logo van VNN
Het logo van ZorgPlus GGZ
Het logo van Woonzorgnet
Het logo van Vincent van Gogh voor GGZ
Het logo van Trajectum
Het logo van Tactus
Het logo van Saxion
Het logo van HZ University of Applied Sciences
Het logo van ROC TOP
Het logo van Riwis Zorg & Welzijn
Het logo van Stichting Anton Constandse
Het logo van Stevig
Het logo van GGZ Rivierduinen
Het logo van RIBW Nijmegen & Rivierenland
Het logo van RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
Het logo van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Het logo van Pro Persona
Het logo van Parnassia Groep
Het logo van Pameijer
Het logo van NK
Het logo van NHL Stenden Hogeschool
Het logo van MET ggz
Het logo van Mediant
Het logo van Lister
Het logo van Limor
Het logo van Lentis
Het logo van Leviaan
Het logo van Kwintes
Het logo van Karakter
Het logo van Iriszorg
Het logo van impegno
Het logo van De Hoop GGZ
Het logo van Windesheim
Het logo van Hogeschool Rotterdam
Het logo van Hogeschool Leiden
Het logo van Hanzehogeschool Groningen
Het logo van GGZ inGeest
Het logo van GGZ NHN
Het logo van GGZ Friesland
Het logo van GGzE
Het logo van GGZ Drenthe
Het logo van GGZ Delfland
Het logo van GGz Centraal
Het logo van FPC de Oostvaarderskliniek
Het logo van GGNet
Het logo van FPC Dr. S. van Mesdag
Het logo van Dimence Groep
Het logo van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Het logo van CTP Veldzicht
Het logo van Cordaan
Het logo van Arkin
Het logo van GGz WNB
Het logo van GGz Breburg
Het logo van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Het logo van Fivoor
Het logo van Traverse
Het logo van Mondriaan voor geestelijke gezondheid
Het logo van RIBW Brabant
Het logo van Humanitas onder Dak
Het logo van VNN
Het logo van ZorgPlus GGZ
Het logo van Woonzorgnet
Het logo van Vincent van Gogh voor GGZ
Het logo van Trajectum
Het logo van Tactus
Het logo van Saxion
Het logo van HZ University of Applied Sciences
Het logo van ROC TOP
Het logo van Riwis Zorg & Welzijn
Het logo van Stichting Anton Constandse
Het logo van Stevig
Het logo van GGZ Rivierduinen
Het logo van RIBW Nijmegen & Rivierenland
Het logo van RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
Het logo van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Het logo van Pro Persona
Het logo van Parnassia Groep
Het logo van Pameijer
Het logo van NK
Het logo van NHL Stenden Hogeschool
Het logo van MET ggz
Het logo van Mediant
Het logo van Lister
Het logo van Limor
Het logo van Lentis
Het logo van Leviaan
Het logo van Kwintes
Het logo van Karakter
Het logo van Iriszorg
Het logo van impegno
Het logo van De Hoop GGZ
Het logo van Windesheim
Het logo van Hogeschool Rotterdam
Het logo van Hogeschool Leiden
Het logo van Hanzehogeschool Groningen
Het logo van GGZ inGeest
Het logo van GGZ NHN
Het logo van GGZ Friesland
Het logo van GGzE
Het logo van GGZ Drenthe
Het logo van GGZ Delfland
Het logo van GGz Centraal
Het logo van FPC de Oostvaarderskliniek
Het logo van GGNet
Het logo van FPC Dr. S. van Mesdag
Het logo van Dimence Groep
Het logo van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Het logo van CTP Veldzicht
Het logo van Cordaan
Het logo van Arkin

Een bloeiende vereniging

Met meer dan 90 ggz- en onderwijsinstellingen werken wij aan betere zorg in de ggz. Ruim 180.000 mensen, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of studerend aan het mbo of een hbo, hebben toegang tot meer dan 240 leerproducten.

Voor het ontwikkelen van leerproducten en leertechnologie werken we samen met kenniscentra en inhoudelijke en technische experts die als partner hun bijdrage leveren.

Naast het ontwikkelen van leerproducten richten wij ons op kennisdeling en samenwerking binnen de ggz. Tijdens bijeenkomsten van GGZ Ecademy is de drempel om samen op te trekken laag; hierdoor ontstaan kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden.

Alle diensten van GGZ Ecademy

Voordelen voor leden van GGZ Ecademy

 • Met aantrekkelijke multimediale leerproducten leren medewerkers flexibel, snel en effectief.
 • Meer dan 240 leerproducten zoals e-learning, werkplekondersteuning en andere leermiddelen.
 • Gebruik van het Centraal leerplatform, een online leerplatform met alle leerproducten van GGZ Ecademy.
 • Toegang tot netwerk van leden die kennis delen en samenwerken.
 • Toegang tot activiteiten van de vereniging zoals congressen, online ledendagen en implementatiebijeenkomsten.
 • Hulp voor leden bij implementatie van leerproducten.
 • Ondersteunen van leden bij het uitvoeren en aanbieden van scholing aan medewerkers.
 • Ondersteuning door het supportteam met toegang tot een kennisbank.
 • Ondersteuning bij het organiseren van training aan derden om de samenwerking in de keten te verbeteren.
 • Jaarlijkse managementrapportage over het gebruik van leermiddelen door cursisten.
 • Verzorgen van accreditatieaanvragen (voor alle producten).
 • Device onafhankelijk en medewerkers bepalen zelf waar en wanneer ze leren.
 • Registratie van accreditatiepunten voor cursisten.
 • Informatie over actuele ontwikkelingen in de ggz.

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap