Gratis e-learning beschikbaar

Samen met experts uit de ggz bedenkt en ontwikkelt GGZ Ecademy leerproducten. Sommige leerproducten zijn ook gratis beschikbaar.

In samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en met gelden van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft GGZ Ecademy 24 leerproducten voor de Forensische leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn, bestemd voor het totale forensische werkveld in al z’n contexten en functies, is gratis toegankelijk voor het hele forensische veld. Meer informatie over de achtergronden en de samenwerking met EFP en KFZ vind je op de website www.forensischeleerlijn.nl.  Een actueel overzicht van de gratis leerproducten van de Forensische leerlijn vind je in de productcatalogus van GGZ Ecademy.

Het leertraject Gokproblematiek is samen met Jellinek en in opdracht van Verslavingskunde Nederland ontwikkeld voor alle eerstelijnsprofessionals rondom gokproblematiek. Met name voor professionals werkzaam als POH-GGZ, schuldhulpverlener of huisarts.

In samenwerking met Jellinek en Tactus en met gelden van Zilveren Kruis ontwikkelde GGZ Ecademy de module POH-GGZ Problematisch middelengebruik. Doelgroep van deze module zijn praktijkondersteuners die binnen de huisartsenzorg in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werken.

De Transitiecoach voor jongeren met een LVB is een module voor de hbo-geschoolde professional die affiniteit heeft met de doelgroep LVB. Veel voorkomende functies hierin zijn onder andere de gezinshulpverlener, Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, jongerenwerker, verpleegkundig specialist en groepsbegeleider. Dit leertraject kwam tot stand in opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

De module Zorgvuldige risicotaxatie HKT-R en HCR-20V3 is speciaal ontwikkeld voor psychologen, psychiaters, groepsleiders, therapeuten en onderzoekers van forensische instellingen in Nederland. Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) was opdrachtgever voor de ontwikkeling van deze module.

Samen Sterk zonder Stigma gaf in 2018 opdracht om een leerproduct te ontwikkeling met focus op de bewustwording van (zelf)stigma en wat dat voor gevolgen kan hebben in een behandeling. Inmiddels is de module beschikbaar voor het hele ggz-veld.

Aanmelden

In de productcatalogus met gratis leerproducten vind je een actueel overzicht van alle gratis producten. Bovendien kun je daar selecties maken en per product extra informatie krijgen zoals doelgroep, doorlooptijd, leerdoelen en accreditatiepunten etc.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap