Gratis leertraject Destigmatiserend werken in de ggz

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma een leertraject ontwikkeld over destigmatisering. Speciaal voor de ggz-professional is er nu een module die ingaat op stigma’s in de ggz. Achterliggende gedachte is: herstel is alleen mogelijk als cliënten in de ggz niet worden gestigmatiseerd. Dat dat -vaak onbewust – wel gebeurt, was aanleiding voor Samen Sterk zonder Stigma om de samenwerking met GGZ Ecademy te zoeken en een e-learning-module voor zorgprofessionals te maken, niet alleen voor leden, maar voor álle zorgprofessionals in de ggz.

De e-learning vormt een goede kennismaking met de invloed van stigma’s en de gevolgen ervan. Daarnaast heeft Samen Sterk zonder Stigma allerlei materialen die kunnen worden ingezet om het gesprek rond (de)stigmatisering actueel te houden.

Meer informatie over het leertraject Destigmatiserend werken of wil je je aanmelden voor dit gratis leertraject? Kijk in de productcatalogus.

Over Samen Sterk zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin het hebben van een psychische aandoening niet langer leidt tot stigmatisering. Zodat iedereen zichzelf kan zijn. Dat betekent dat niemand wordt veroordeeld of benadeeld op basis van een psychische aandoening. Samen met haar ambassadeurs agendeert Samen Sterk het thema en maakt mensen bewust van de impact van stigmatisering.

Het werk van Samen Sterk zonder Stigma richt zich op verschillende domeinen: in de ggz, op het werk, op school, in de wijk, in de media en in de maatschappij als geheel. Ze geeft voorlichting, ontwikkelt en verspreidt kennis en biedt specifieke handvatten/tools/instrumenten om stigma tegen te gaan. Destigmatisering leidt tot een betere gezondheid en een vergroot welbevinden van mensen met een psychische aandoening en hun omgeving. Dit leidt uiteindelijk tot een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving. Kijk ook op: www.samensterkzonderstigma.nl

Samen Sterk zonder Stigma
Samen Sterk zonder Stigma

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap