Het Zorgprestatiemodel

 

Per 2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem in de hele ggz en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is tot stand gekomen door een unieke samenwerking van zorgverzekeraars, overheid en zorgaanbieders. Doel van dit toekomstbestendige systeem is om de administratie in de zorg te vereenvoudigen, een betere samenwerking te bevorderen en meer tijd te creëren voor de cliënt. Het bekostigingssysteem zorgt er bijvoorbeeld voor dat d(b)bc’s, de zzp’s en de patiëntenprofielen in de basis-ggz tot het verleden behoren.

Momenteel wordt gewerkt aan een e-learningmodule die voor het hele veld gratis beschikbaar zal komen. Dit online leertraject zal naar verwachting begin oktober beschikbaar zijn via GGZ Ecademy.  Als voorloper op de e-learning is een animatie gemaakt waarin het zorgprestatiemodel wordt uitgelegd. Deze animatie is hieronder beschikbaar en kan met deze link worden toegevoegd aan mailings, nieuwsbrieven en andere communicatie over het zorgprestatiemodel.

 

Meer weten over het zorgprestatiemodel? Kijk op www.zorgprestatiemodel.nl.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap