Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel het standaard bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. In dit leertraject wordt uitgelegd wat dit precies betekent voor de behandelaar.

Leerdoelen

Hoofddoel:

De deelnemer kan bijdragen aan een soepel verloop van de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) en kan daarmee ervoor zorgen dat de zorg wordt gecontinueerd, juist geregistreerd en gefactureerd.

Subleerdoelen:

 • De deelnemer weet hoe de zorg geregistreerd/gedeclareerd wordt.
 • De deelnemer weet wat de reden is achter de invoering van ZPM.
 • De deelnemer is bekend met de uitgangspunten van het ZPM (10 ontwerpcriteria).
 • De deelnemer weet wat het effect is op de eigen werkzaamheden.
 • De deelnemer heeft kennis die nodig is bij ZPM:
 • Hij weet een zorgvraag te typeren en de relatie tussen de bekostiging daarmee.
 • Hij kent het speelveld en de spelregels
 • Hij kan (feitelijk) omgaan met de nieuwe bekostiging.
 • Hij weet welke settingen er zijn, in welke setting je als hulpverlener zelf zit, en wat dat voor de cliënt betekent en voor zichzelf.

Extra informatie

De animatie in dit leertraject kan ook los bekeken worden.

Dit leertraject is gratis beschikbaar voor iedereen.


Dit leertraject is tot stand gekomen met financiering door:

 • de Nederlandse ggz
 • KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg)
 • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten)
 • NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)
 • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
 • NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
 • NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
 • NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

Doelgroep

Het leertraject is ontwikkeld voor (regie-)behandelaren en ondersteunend personeel die te maken krijgen met de bekostiging en zorgvraagtypering.

Verder geeft het leertraject inzicht in het zorgprestatiemodel voor professionals met als functie:

 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Orthopedagoog
 • Arts
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, hbo+ master, wo

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 1,5
 • VVGN (Ver. voor Verslavingsgeneeskunde Nederland) Vervallen

ZorMod_LT_0301

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap