Interview Annet Kunz:
Samenwerking steeds belangrijker

 

Negen jaar geleden zag Annet Kunz de vacature voor bestuurslid bij GGZ Ecademy voorbij komen. Ze werkte toen als manager HRM, later directeur HRM, bij HVO Querido; HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw regie over hun leven te krijgen en die te behouden na een periode van zware ontregeling. Zij bieden opvang, begeleiding en dagactiviteiten. GGZ Ecademy was net opgericht en Annet vond het een mooi initiatief dat deze organisatie de krachten bundelde met ggz-instellingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Daar wilde zij óók wel onderdeel van uitmaken. Eind 2022 zit haar tweede bestuursperiode erop en dat betekent dat Annet het stokje gaat overdragen aan een nieuw bestuurslid. We bedanken Annet voor haar inzet en kijken in dit interview terug op de afgelopen acht jaar.

De rol van bestuurslid is veranderd

“In het begin was ik als bestuurslid nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen GGZ Ecademy. Ik voerde samen met Arjan Pronk, directeur bij GGZ Ecademy, zelfs nog de sollicitatiegesprekken. We waren toen met vier personeelsleden en er waren zo’n 14 instellingen lid. Inmiddels zijn dat er meer dan 90. En dat zijn niet alleen ggz-instellingen meer, maar het heeft zich verbreed naar organisaties binnen maatschappelijke opvang, begeleid wonen, jeugdzorg, forensische en verslavingszorg, maar ook scholen”, vertelt Annet trots. “De rol van het bestuur is met de groei van de organisatie mee veranderd. We besturen nu meer op afstand en houden ons vooral bezig met de visie, ontwikkelingen en meerjarenbeleid.”

Ontwikkeling Centraal leerplatform

Annet kijkt ook tevreden terug op de ontwikkeling van het Centraal leerplatform (CLP); een volwaardig leermanagement systeem (LMS). Ze was als lid van de stuurgroep nauw betrokken bij het project. “GGZ Ecademy begon destijds met de ontwikkeling van e-learningmodules. De stap naar een volwaardig LMS was een grote. Het is een complete infrastructuur. Maar het is gelukt! We hebben het samen met onze leden en aNewSpring ontwikkeld. Het geeft veel voldoening om samen aan iets te bouwen en dat het dan ook nog iets moois oplevert!”

Verenigingsgevoel

Die samenwerking staat centraal binnen de vereniging. Dat benadrukt Annet nog maar eens in de boodschap die zij wil meegeven aan haar opvolger: “GGZ Ecademy is een vereniging. Een vereniging is van én voor de leden, dus daar hoort de focus op te liggen. Samen doen én delen is erg belangrijk. Door het groeiende aantal leden wordt het samen doen echter wel steeds ingewikkelder. De uitdaging zit hem in het betrokken houden van leden. Dat lukt alleen als we de focus blijven houden op dat verenigingsgevoel en met elkaar blijven ontwikkelen en bouwen.”

Leven Lang Leren

Door de snel veranderende maatschappij heeft leren en ontwikkelen een belangrijke rol, vindt Annet. “Het is niet meer gebruikelijk dat je je hele leven in dezelfde functie blijft werken. Daarnaast zien we mede door de vergrijzing een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat is voor veel instellingen een enorme uitdaging. Wil je de kwaliteit van zorg kunnen blijven waarborgen, dan moet je ervoor zorgen dat de kwaliteit van de medewerkers ook hoog blijft. Hoe zorg je, naast voldoende personeel, ook dat personeel goed gekwalificeerd blijft en zich kan blijven ontwikkelen? Daar is scholing voor nodig, maar niet iedere organisatie heeft de capaciteit of middelen hiervoor.”

“Door de krachten te bundelen op scholingsgebied, samen te blijven ontwikkelen en nog meer kennis met elkaar te delen, kunnen we de kwaliteit van de zorg hoog houden. Denk hierbij aan samenwerkingen met partners zoals de Nederlandse ggz, Valente of Verslavingskunde Nederland. Om ook op dat niveau te laten zien wat je voor de sector kunt betekenen.”

Algemene ledenvergadering 7 december 2022

Annet gaat het enthousiasme binnen GGZ Ecademy zeker missen. “De medewerkers van GGZ Ecademy hebben een enorme drive en zijn altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Die passie is prachtig en moet écht behouden blijven.” Annet denkt ook terug aan de Algemene Ledenvergaderingen en Klankbordgroepbijeenkomsten: “Daar ontmoet je de leden, hoor je wat er leeft en waar behoefte aan is. Enorm waardevol.”

Op 7 december 2022 nemen we tijdens de Algemene ledenvergadering afscheid van Annet als bestuurslid, maar dit betekent niet dat we haar niet meer zullen tegenkomen in de branche. “Ik zal uiteraard de ontwikkelingen van GGZ Ecademy blijven volgen”, aldus Annet Kunz.

Bestuur GGZ Ecademy: mei 2022

V.l.n.r.: Annet Kunz (HVO-Querido), vicevoorzitter Walther Tibosch (Novadic-Kentron), voorzitter Nicole Hermans (Antes – Parnassia Groep), Hedda van ’t Land (RINO Groep), penningmeester André van Boekholt (Dimence Groep), Arjan Pronk (directeur GGZ Ecademy).

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap