Masterclass ‘Optimaal leren in de ggz’
Face-to-face, online of e-learning

Hoe kun je als docent of trainer de puzzel leggen tussen face-to-face onderwijs, online lesgeven en asynchrone e-learnings, zoals die van Psyflix of GGZ Ecademy? Integreren van online leren in je lessen vormt een uitdaging. In een compacte masterclass delen vier sprekers algemene principes en illustreren deze met praktijkvoorbeelden.

Datum: 7 maart

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Sprekers:

  • Tim Wind, klinisch psycholoog, hoofddocent e-health en e-larning bij Rino Amsterdam en grondlegger van Psyflix,
  • Jenny Broersen, hoofddocent behandeling voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog V&O bij Rino Groep,
  • Marjolein Koementas-de Vos, plaatsvervangend hoofdopleider GZ bij RINO Amsterdam en klinisch psycholoog bij GGZ NHN,
  • Mariel Meewisse, klinisch psycholoog/psychotherapeut en bestuurder van Abate, expertise centrum Angst en Trauma.

Het webinar is kosteloos te volgen en is interessant voor docenten en trainers.

Meer informatie en gratis aanmelden via deze link.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap