Nieuwe e-learning geeft inzicht in
Privacywetgeving en Beroepsgeheim
in het Jeugddomein

Vanaf vandaag kunnen professionals die met jeugd werken hun kennis en zelfvertrouwen op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein vergroten met de e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ bij GGZ Ecademy. De komende jaren zorgt GGZ Ecademy ervoor dat de e-learning kosteloos beschikbaar is via ons online leerplatform.

Waarom een e-learning?

In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij de vraag ontstaat: Wat mag/kan er gedeeld worden, en wat niet? De e-learning biedt professionals de mogelijkheid die theorie toe te passen op praktijksituaties op een interactieve manier.
Bij twijfel geeft de PrivacyApp ‘In Goed Vertrouwen’ hier antwoord op, met betrekking tot de wet. Hierdoor vergroten professionals hun kennis en zelfvertrouwen bij het maken van afwegingen om zo de regie te houden en handelingsverlegenheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Over de e-learning

De e-learning bestaat uit een inleiding en twee praktijkcasussen en duurt ongeveer een uur. Als professional kun je de e-learning volgen waar en wanneer je wilt. Het programma slaat automatisch op waar iemand gebleven is, zodat het in delen te volgen is. Na afronding van de e-learning bestaat de mogelijkheid een certificaat uit te printen.

Samenwerking

Deze e-learning is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd. Het is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen en de Manifestpartners ‘In goed vertrouwen, de privacy van de jeugd geborgd’.

 

 

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap