Nu online: OuderschapsKID Psychische problemen & ouderschap

‘Tachtig procent van de ouders voelt zich onvoldoende ondersteund in hun ouderschap door de ggz‘ was een van eye-openers tijdens het congres Psychische problemen en ouderschap op 8 maart. Met de OuderschapsKID, die nu online is, hebben professionals in de GGZ meer tips en tools tot hun beschikking om dit te veranderen.

De locatie voor het congres Psychische problemen en ouderschap op 8 maart bood ruimte voor 300 deelnemers. Twee weken na de aankondiging was het al volgeboekt. Voor de organisatoren –  de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag in samenwerking met GGZ Nederland, NIP en het Trimbos-instituut – de bevestiging dat het een belangrijk onderwerp is dat leeft onder professionals. Hoe je ouderschap bespreekbaar maakt, blijkt echter lastig.

Samenwerken en valkuilen

Tijdens het congres kwam het hele spectrum aan de orde. Hoe doe je dat, praten over ouderschap in de behandelkamer?  Hoe kun je Veilig Thuis benutten voor een advies? Hoe zit het met het beroepsgeheim? Hoe doorbreek je de intergenerationele overdracht van psychische problemen en/of verslaving? Wat is de relatie met armoede? Hoe stel je het gezin centraal, met oog voor de belangen van ouder én kind? Op welke wijze kun je contextueel behandelen vormgeven? Het belang van een goede samenwerking met andere partijen in een gemeente kwam in verschillende workshops aan de orde, en welke winst dat oplevert voor ouder en kind. Maar er zijn ook valkuilen en obstakels die je daarbij tegenkomt.

Belangrijk is de focus te houden op waar het echt om gaat: de ouders en hun kinderen. En dat praten over ouderschap normaal zou moeten zijn gedurende de behandeling, niet alleen als er zorgen zijn op dat gebied. Een van de aanwezige ouders deed in dit kader nog een oproep: “We worden om de oren gegooid met methodieken, checklijsten, protocollen. (…) Maar naast iemand gaan zitten, het verhaal achter de problemen horen zonder vooroordelen en daar bij aansluiten: ook dat is zo vreselijk hard nodig! Omdat het verbinding oplevert, echt gehoord worden, en het een appel doet op eigen krachten en al aanwezige kennis en ervaring.”

Hoe krijg je de aandacht voor ouderschap en kinderen de behandelkamer binnen? Het congres heeft ontzettend veel tips, handvatten en boeiende voorbeelden uit de praktijk bijeengebracht.

Samenwerking GGZ Ecademy

De opnames van het congres vonden plaats in samenwerking met GGZ Ecademy en zijn nu ook op het videoplatform van GGZ Ecademy te bekijken. Op de website van Trimbos is alle informatie van het congres verzameld met ook de key-note lezingen, verslagen, powerpoints en een OuderschapsKID. De informatie is niet alleen interessant en handig voor de deelnemers die erbij waren, maar voor iedereen die werkt met en voor ouders met psychische problemen en hun kinderen.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap