Opfriscursussen Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling opgeleverd

In het derde kwartaal leverde GGZ Ecademy naast updates van leerproducten ook Opfriscursussen Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op voor:

agogen

verpleegkundigen

psychiaters

Deze modules praten de deelnemer bij over de wetswijzigingen die sinds begin 2019 van kracht zijn met betrekking tot de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De opfriscursussen zijn alleen voor leden van GGZ Ecademy te volgen of via scholing aan derden beschikbaar. Meer informatie? Kijk in de vernieuwde productcatalogus van GGZ Ecademy.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap