Palliatieve zorg in de ggz

Om maar met de deur in huis te vallen: iedereen gaat dood. In het leven zijn we verschillend, in de dood gelijk. Waarin we onder meer verschillen is dat sommige mensen een aanzienlijk grotere kans hebben op het krijgen van lichamelijke aandoeningen die tot een voortijdige dood leiden. In 2018 was de gemiddelde levensverwachting bij geboorte voor vrouwen 83,3 en voor mannen 80,2 jaar. Die lange levensduur is meestal niet weggelegd voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Zij leven gemiddeld 15 tot 20 jaar korter, mede als gevolg van een fors verhoogde cardiovasculaire mortaliteit.

Toolkit voor hulpverleners Palliatieve zorg

Palliatieve zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische problemen was tot voor kort een onderbelicht thema. De onderzoekslijn Palliatieve Zorg in de GGZ brengt daar verandering in. Ten behoeve van hulpverleners in de ggz is een uitgebreide toolkit getest en ontwikkeld. Deze toolkit stelt hulpverleners in de ggz in staat om op alle vlakken goede zorg te bieden vanaf het moment dat duidelijk is dat de patiënt aan een potentieel terminale aandoening lijdt.

De toolkit bestaat uit verschillende digitale downloadbare handleidingen en presentaties. Met methodiek van de palliatieve zorg en hoe die te implementeren in de organisatie.  Een aantal van deze toegankelijke handleidingen is bedoeld voor trainers die hulpverleners op dit thema willen bijscholen. Alle beroepsproducten zijn te raadplegen via de website van het onderzoeksproject Palliatieve Zorg in de GGZ.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap