Aan de slag met domeinoverstijgend werken

Mensen met ernstige psychische problemen ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Daardoor krijgen zij te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Deze versnippering maakt dat zij niet altijd de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde het ‘Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie.’ Om de implementatie van dit kompas te bevorderen, maakten Phrenos en GGZ Ecademy de e-learning ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’. Dit leertraject biedt opdrachten en concrete handvatten voor iedereen die voor de opdracht staat domeinoverstijgend te gaan (samen)werken.

Dit leertraject is bestemd voor de ggz, het sociaal domein en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Secundair is het geschikt voor de domeinen Wonen en Veiligheid.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kun je:

 • beschrijven dat voor de groep mensen met een ernstig psychisch probleem de kwaliteit van zorg (mede) als gevolg van ontoereikende samenwerking tekortschiet;
 • uitleg geven over hoe het Kompas kan worden ingezet als middel om domeinoverstijgend samen te werken en zo de kwaliteit van zorg- en ondersteuning te verbeteren;
 • uitleggen hoe je de vijf stappen van het Kompas kunt uitvoeren;
 • verwoorden hoe je de opgedane kennis en inzichten van dit leertraject kunt vertalen in een concreet actie- en implementatieplan voor de eigen praktijk.

Extra informatie

Dit product staat in 2024 'in the picture' en is daarom gratis beschikbaar voor iedereen:


Het 'Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie' vormt de basis voor dit specifieke leerproduct. Het Kompas is ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos, in opdracht van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), MIND en Zorgverzekeraars Nederland en met een subsidie van ZonMw.

Doelgroep

Dit leertraject richt zich op hulpverleners en (mensen binnen) organisaties die te maken hebben met cliënten met ernstige psychische problemen en die domeinoverstijgend willen werken binnen het eigen werkgebied: in de ggz, het sociaal domein of domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Het is bestemd voor professionals (met enige mate van beslissingsbevoegdheid) die te maken hebben met cliënten met ernstige psychische problemen. Daarom zullen met name mensen met een functie als manager, teamcoördinator en beleidsmedewerker dit leertraject goed kunnen benutten. Dit leertraject is daarnaast interessant voor professionals met als functie:

 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Geestelijk verzorger
 • Herstel-(ondersteunende) coach
 • Maatschappelijk werkende
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Basis psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Arts
 • Arts verstandelijke beperking
 • Huisarts
 • Ouderenarts
 • Verslavingsarts

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende zorgstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis
In the picture

hbo, hbo+ master, wo

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • SKJ 1,5
 • Registerplein 1,5
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 2
 • ABAN in aanvraag
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2

DOSKom_LT_0400

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap