Ambulant werken in de forensische zorg

Dit leertraject gaat over ambulant werken in de forensische zorg en wat deze specifieke setting vraagt van de forensisch professional. Daarvoor wordt ingegaan op de impact van de relatief korte contactmomenten met de cliënt en de relatie die dit heeft met onder meer het gebruik van het netwerk van de cliënt, de MDO’s, de samenwerking met andere partijen en het inzetten van vormen van blended care.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

De professional heeft na afronding van het leertraject inzicht in wat de ambulante zorg specifiek van hem vraagt als forensisch professional.

Subleerdoelen:

De professional:

 • kan de kenmerken van de ambulante forensische setting verwoorden;
 • handelt vanuit de kennis dat cliënten zich veelal niet uit eigen motivatie hebben aangemeld en weet hoe dit doorwerkt in de aanpak van de begeleiding en/of behandeling;
 • kan risicotaxatie en risicomanagement in de ambulante forensische setting toepassen;
 • heeft kennis van het begrip handelingssnelheid en kan deze kennis in de praktijk toepassen;
 • erkent het belang van maximaal gebruik maken van het MDO;
 • weet hoe hij het MDO organiseert voor zichzelf in formele en informele overleggen
 • kan van het belang van werken in een keten van partijen en specifiek die van de reclassering verwoorden.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2

ForAmb_LT_0219

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap