Thema-overzicht Motiverende gespreksvoering

Binnen het thema MGV zijn verschillende leerproducten ontwikkeld voor de zorgprofessional in de ggz. Deze leerproducten zijn voor verschillende niveaus en doelgroepen.

Hieronder een overzicht van alle leerproducten binnen het thema Motiverende gespreksvoering:


Leertrajecten

Motiverende gespreksvoering 1

Dit leertraject gaat in op de betekenis van motiverende gespreksvoering in de ggz. Het is een kennismaking met de vier processen: engageren, focussen, evoceren en plannen. Dit leertraject gaat dieper in op het proces ‘engageren’.


Motiverende gespreksvoering 2

Dit leertraject gaat dieper in op het proces ‘focussen’.


Motiverende gespreksvoering 3

Dit leertraject gaat dieper in op het proces 'ontlokken'.


Motiverende gespreksvoering 4

Dit leertraject gaat dieper in op het proces 'plannen'.


Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB

Dit leertraject bestaat uit twee aanvullende casussen voor de leertrajecten Motiverende gespreksvoering. Deze casussen gaan specifiek in op de elementen van motiverende gespreksvoering die van belang zijn voor hulpverleners van cliënte. met een Licht Verstandelijk Beperking.


Motiverende gespreksvoering voor de RIBW

Dit leertraject gaat in op motiverende gespreksvoering in een begeleid wonen setting. De vier processen komen aan de orde, waarbij er elementen zijn uitgelicht die specifiek van belang zijn bij het behandelen/begeleiden van RIBW-cliënten.


Werkplekondersteuning

Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB

Deze werkplekondersteuning is bedoeld als ondersteuning in de praktijk. De ondersteuning bestaat uit praktisch toepasbare informatie zoals checklists, overzichten en cruciale aandachtspunten.


Handleiding

Handleiding trainers MGV

De handleiding voor trainers van motiverende gespreksvoering biedt materiaal om een maatwerk training samen te stellen, naar behoefte van de instelling en afgestemd om de beschikbare trainingstijd.

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Doelgroep

  • Agoog
  • Arts
  • Verpleegkundige
  • Verpleegkundig specialist
  • Psycholoog
  • Psychiater
  • Psychotherapeut

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master, wo

Dit product is niet geaccrediteerd

MGV_0296

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap