Ambulant werken in de ggz

Dit leertraject is gericht op het ontdekken van de veranderingen voor jouw rol als hulpverlener wanneer je in het ambulante veld gaat werken. Je doet dit door te oefenen met verschillende praktijksituaties. Daarbij komt aan bod hoe je jouw eigen veiligheid borgt, aanzet tot acties bij de cliënt en komt tot afspraken, hoe je het sociale netwerk in kaart brengt en inzet en welke overwegingen, valkuilen en randvoorwaarden belangrijk zijn.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject analyseer en benoem je de veranderingen in jouw rol als hulpverlener wanneer je vanuit het klinische veld in het ambulante veld gaat werken. 

Als ambulant hulpverlener:

 • Werk je effectief samen met andere disciplines binnen een team;
 • Maak je effectieve dagplanningen en rapportages en ga je correct om met privacy;
 • Ben je alert op de invloed van stigmatisering op ambulant werken;
 • Geef je de regie terug aan je cliënt en stel je je coachend op;
 • Leg je uit op welke manier en waarom je empowerment in kunt zetten;
 • Maak je effectief gebruik van het sociaal netwerk van je cliënt.

Doelgroep

Dit leertraject is gericht op hulpverleners die bekend zijn met wat ambulantisering inhoudt, maar die nog niet ambulant werken, in functies als:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.


hbo, mbo

3 uur

 • Registerplein 3
 • Kwaliteitsregister V&VN 3

AmbHul_LT_0029

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap