Ambulant werken in de ggz

Dit leertraject is gericht op het ontdekken van de veranderingen voor jouw rol als hulpverlener wanneer je in het ambulante veld gaat werken. Je doet dit door te oefenen met verschillende praktijksituaties.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel is:

 • Het benoemen van veranderingen van de hulpverlenerrol wanneer je vanuit het klinische veld in het ambulante veld gaat werken (attitudeverandering).

Subleerdoelen zijn:

 • Je krijgt inzicht in de dagplanning van een ambulant hulpverlener;
 • Je krijgt inzicht in veranderingen van klinisch naar ambulant werken;
 • Je weet hoe je de regie teruggeeft aan de cliënt;
 • Je wordt je bewust van de invloed van stigmatisering op ambulant werken;
 • Je weet hoe om te gaan met privacy in het ambulante veld;
 • Je weet hoe jij je coachend opstelt;
 • Je weet hoe je het sociaal netwerk van de client kan gebruiken;
 • Je weet hoe je kunt werken met andere disciplines binnen een team;
 • Je weet waarom en hoe je empowerment in kunt zetten;
 • Je weet hoe te plannen en te rapporteren.

Doelgroep

Dit leertraject is gericht op agogen, begeleiders en verpleegkundigen die bekend zijn met wat ambulantisering inhoudt, maar die nog niet ambulant werken.

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.


HBO, MBO

3 uur

 • Registerplein 3
 • Kwaliteitsregister V&VN 3

AmbHul_LT_0029

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap