Angststoornissen

Bij veel verpleegkundigen en agogen van ggz-instellingen is nog niet genoeg kennis over angststoornissen. Hierdoor wordt deze stoornis vaak niet herkent en als het wel herkend wordt, kan er verkeerd worden gehandeld. De rode draad in dit leertraject is het aantonen van de verlammende werking van angst en hoe de professional hiermee om moet gaan.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject is de deelnemer:

 • bekend met de belangrijkste angststoornissen;
 • bekend met de symptomen van de belangrijkste angststoornissen;
 • bekend met de patronen binnen het systeem die de angststoornis in stand houden;
 • weet de deelnemer hoe je iemand met een angststoornis kunt helpen;
 • kan de deelnemer vermijdingsgedrag bij cliënten herkennen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo 3/4

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 3

PpAngs_LT_0093

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap