Visie herstel­ondersteunende zorg

Deze e-learning module sluit aan op het leertraject Herstelondersteunend werken.

Dit leertraject is uitgesplitst in de volgende onderwerpen:

 • Wat is herstel;
 • Wat is herstel ondersteunende zorg;
 • Hoe kun je herstelondersteunend werken.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel is:

 • Het kunnen benoemen van eigen visie op herstel en herstelondersteunende zorg.

Subleerdoelen zijn:

 • Kunnen benoemen wat herstel is;
 • Kunnen benoemen wat de uitgangspunten van herstel zijn;
 • Kunnen benoemen hoe in een persoonlijke situatie aan herstel is gewerkt; – Inzicht hebben in hoe een herstelproces kan verlopen;
 • Voorbeelden van soorten van herstel kunnen benoemen;
 • Kunnen benoemen wat herstel kan betekenen voor cliënten én hulpverleners;
 • Weten hoe herstelondersteunende zorg wordt vormgegeven;
 • Kunnen aangeven wat het belang is van herstelondersteunende zorg;
 • Kunnen benoemen wat de voordelen zijn van het aannemen van een presente houding (presentiebenadering);
 • Kunnen benoemen welke rollen iemand kan hebben in de maatschappij;
 • Kunnen benoemen hoe stigmatisering herstel(ondersteunende zorg) belemmert;
 • Kunnen herkennen van vier fases van herstel;
 • Kunnen benoemen wat herstelbevorderende en herstelbelemmerende handelingen zijn;
 • Kunnen beargumenteren hoe herstelondersteunende zorg bijdraagt aan de uitvoering van werkzaamheden;
 • Kunnen benoemen welke informatie meegenomen kan worden naar de praktijk;
 • Kunnen benoemen van een eigen visie op zorg van cliënten.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master, mbo 3/4

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3

VisHOZ_LT_0028

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap