Consensus­bespreking en multidisciplinair overleg (MDO)

In dit leertraject leert de deelnemer de doelen van een consensusbespreking en een MDO. Hij ontdekt welke rol hij zelf speelt in deze overlegsituaties. Verder gaat hij aan de slag met de manier waarop hij samen met zijn team gefundeerd risicotaxatie en -management kan uitvoeren.

Leerdoelen

Na afronding van het verdiepings leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het doel is van een multidisciplinair overleg;
 • Wat het doel is van een consensusbespreking;
 • Wat zijn rol is: in het MDO en in een consensusbespreking.
 • Hoe hij samen met zijn team gefundeerd risicomanagement en -taxatie kan uitvoeren;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk zijn in zijn rol als forensisch professional;
 • Hoe zijn rol zich verhoudt met het team;
 • Wat zijn taken in het overleg zijn;
 • Hoe hij informatie kan inbrengen;
 • Hoe hij het beste zijn verantwoordelijkheid kan pakken.
 • Hoe hij een bijdrage kan leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • Agogen
 • Ervaringswerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Zorg behandel inrichtingswerkers

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 4

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 1,5

ForMDO_LT_0181

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap