Psychose

Dit leerproduct richt zich op de relatie tussen de cliënt met een psychose en de hulpverlener. Het draagt zowel bij op het gebied van kennisontwikkeling over psychosen, als wel het wegnemen van de handelingsverlegenheid bij hulpverleners. Het leertraject heeft aandacht voor de balans tussen protocollen en contact maken, en voor de verschillende fasen van herstel van een psychose.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject: 

 • is de deelnemer in staat om op een gelijkwaardige manier contact te maken met een cliënt met een psychose; 
 • heeft de deelnemer een beter idee van wat een psychose inhoudt en hoe deze zich kan manifesteren; 
 • kan de deelnemer zich beter verplaatsen in een cliënt met een psychose; 
 • is de deelnemer bekend met de kwaliteitsstandaard ‘Psychose’; 
 • weet de deelnemer op welke wijze naasten van belang zijn voor een cliënt en wanneer je de naasten kunt betrekken; 
 • heeft de deelnemer meer inzicht in je eigen stigma’s, angsten en patronen wanneer je in contact bent met een cliënt met een psychose; 
 • heeft de deelnemer meer zicht op zowel het belang als de keerzijde van protocollen en heb je nagedacht over het bewaken van je eigen grenzen; 
 • kan de deelnemer de cliënt ondersteunen bij het maken van het signaleringsplan, zodat de cliënt zelf kan anticiperen op moeilijke momenten en/of weet wat de afspraken zijn; 
 • is de deelnemer bekend met de LEAP-methode en kun je deze inzetten bij een cliënt met een psychose; 
 • kan de deelnemer de cliënt (na een psychose) ondersteunen bij het herstel en het (opnieuw) zin geven aan zijn leven, bijvoorbeeld in het begeleiden van ervaringen van rouw; 
 • kan de deelnemer collega’s meenemen in het op een gelijkwaardige manier contact maken met cliënten met een psychose. 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 2

PpPsyc_LT_0187

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap