De-escalerend werken (Trifier)

In vijf leertrajecten worden de vijf onderdelen van de Trifier-methodiek rond de-escalerend werken behandeld:

In ieder leertraject komen de drie volgende pijlers aan bod: 

  • Zelfbewustzijn 
  • Bewustzijn van het gedrag van de cliënt 
  • Evaluatie 

De vijf leertrajecten zijn verbonden aan de (klassikale) training van de Trifier-methodiek en zijn dus een vertaling van de theorie. Casuïstiek en toepassen komt in de training aan bod. De volgorde van de te volgen onderdelen staat in zoverre niet vast, dat de deelnemer (of trainer) kan bepalen welke onderdelen worden doorlopen. Voor iemand die helemaal nieuw is, is bovengenoemde volgorde de meest logische.

Aan het eind van ieder leertraject kan de deelnemer de eigen kennis testen. De leertrajecten zijn niet geaccrediteerd.

Leerdoelen

Hoofdleerdoelen van de vijf leertrajecten:

  • Theoretische voorbereiding op de klassikale training; 
  • Prikkelen en enthousiasmeren van de deelnemer; 
  • Naslagwerk na de training. 


Extra informatie

Deze leertrajecten vallen in de categorie 'van leden voor leden' en worden beschikbaar gesteld door Brabant Academie aan alle leden van GGZ Ecademy. De producten wijken in look & feel af van de leerproducten van GGZ Ecademy, bevatten geen toets en zijn niet geaccrediteerd.

De producten zijn ontwikkeld door Brabant Academie in samenwerking met Trifier. Brabant Academie is een samenwerking tussen GGZ WNB, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel en GGz Breburg.

Trifier blijft eigenaar van de Trifier-methodiek (theorie). Trifier stelt deze methodiek beschikbaar voor alle leden van de GGZ Ecademy.

Wil je meer informatie over de Trifier-methodiek of praktijktrainingen volgens de Trifier-methodiek, stel je vraag aan je eigen opleidingsafdeling/Academie of stuur een mail naar info@Trifier.nl.

Doelgroep

  • Agoog
  • Begeleider
  • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Van leden voor leden

mbo, hbo

1,5 uur (totaal)

Dit product is niet geaccrediteerd

Tri_0352

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap