De professional in ambulante setting

Dit leertraject richt zich op het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden, maar stimuleert de cursist ook vooral om op een andere manier naar de cliënt en een behandeling te kijken. Het leertraject leert de cursist dat de cliënt regie heeft over zijn eigen behandeling, en hoe hij daar het beste mee om kan gaan. Deze e-learning module legt de focus op de overgang van klinisch naar ambulant werken. Er wordt gezorgd voor een goede aansluiting met het leertraject De veranderende rol van de hulpverlener doordat in beide modules gebruik wordt gemaakt van dezelfde cliënten en situatieomschrijvingen. Dít leertraject gaat echter veel dieper in op het aanleren van concrete vaardigheden in complexere situaties, waar De veranderende rol van de hulpverlener zich meer richt op de attitudeverandering van de hulpverlener.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel is:

 • Benoemen welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn bij het werken in het ambulante veld.

Subleerdoelen zijn:

 • Je weet waarop te letten in het ambulante veld;
 • Je weet hoe jij je coachend kan opstellen;
 • Je weet hoe je zorg kan dragen voor de leefgebieden van een cliënt;
 • Je kunt een signaleringsplan en begeleidingsplan opstellen;
 • Je weet welke rol de WvGGZ speelt;
 • Je weet wanneer je ervaringsdeskundigen en herstelverhalen kunt inzetten;
 • Je weet hoe je het sociaal netwerk van een cliënt kunt betrekken;
 • Je kan omgaan met somatische problematiek;
 • Je bent je bewust van ethische dilemma’s.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.


HBO, MBO

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Registerplein 3

AmbPro_LT_0030

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap