Zorgvuldige risicotaxatie HKT-R

Dit leertraject gaat in op de methodiek van risicotaxatie en in het bijzonder de toepassing van het risicotaxatie instrument HKT-R.


Het is een update van het vervallen leertraject 'Zorgvuldige risicotaxatie HKT-R en HCR-20V3' dat we hebben gesplitst in twee losse leertrajecten.

Het andere leertraject is Zorgvuldige risicotaxatie: HCR-20V3

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject:

 • kun je toelichten wat het doel van risicotaxatie is;
 • kun je beargumenteren waarom risicotaxatie zorgvuldig moet worden uitgevoerd;
 • heb je kennis genomen van de relatie tussen de kwaliteit van risicotaxatie en het aantal beoordelaars, de noodzaak om diverse en betrouwbare bronnen te gebruiken en risicotaxatie bij specifieke groepen en in diverse contexten;
 • kun je de methodiek van risicotaxatie (feiten in kaart brengen, betekenis geven, klinisch gewogen eindoordeel, risicomanagement);
 • ben je op de hoogte van divers beschikbaar instrumentarium en heeft hij (hier kan ook zij gelezen worden) kennis genomen van de doelgroepen c.q. contexten waarvoor deze instrumenten het meest geschikt zijn;
 • ben je bekend met de begrippen historische, klinische en toekomstige risicohanteringsindicatoren;
 • heb je – in grote lijnen – kennis genomen van de wijze waarop hij historische, klinische en toekomstige risicohanteringsindicatoren kan scoren.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, wo

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ForHKT_LT_0266

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap