Destigmatiserend werken in de ggz

Dit leertraject kwam tot stand met expertise en geld van Samen Sterk zonder Stigma en is daarom gratis beschikbaar voor iedereen die in de ggz werkt.

Ondanks dat ze vaak voorkomen heerst er een taboe rondom psychische aandoeningen. Cliënten ervaren dit als extra last die tot isolement kan leiden en het herstel in de weg kan staan. Ook hulpverleners binnen de ggz stigmatiseren, al dan niet altijd bewust. Het doel van dit leertraject is om de deelnemer bewust te maken van de eigen rol in stigmatisering en wat hij zelf kan doen om dit te voorkomen.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

 • De deelnemer bewust maken van de eigen rol in destigmatisering (van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam).


Sub Leerdoelen:

 • De deelnemer weet wat stigma en zelfstigma is;
 • De deelnemer is zich bewust van de eigen (de)stigmatiserende houding en gedrag ten opzichte van de cliënt;
 • De deelnemer weet wat stigmatisering met de cliënt doet (weet wat de impact is);
 • De deelnemer kan de-stigmatiserend handelen vertalen naar zijn praktijk (met behulp van handvatten).

Extra informatie

Dit product is gratis beschikbaar voor iedereen:

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals en studenten die meer willen weten over:

 • (-zelf)stigmatisering bij de cliënt en binnen de eigen ggz organisatie;
 • de impact van stigmatisering op de cliënt;
 • de-stigmatiserend werken en de eigen rol hierin.

Veel voorkomende functies zijn:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • SKJ 2

Stigma_LT_0204

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap