De rol van de sociotherapeut in de forensische setting

In dit basisleertraject leert de sociotherapeut meer over zijn rol binnen de forensische zorg. Hij raakt bekend met het competentieprofiel en de toepassing hiervan. Ook worden de werkzame mechanismen behandeld die bijdragen aan een gezond leef- en werkklimaat. De sociotherapeut leert wat zijn rol is binnen het team en hoe hij deze het beste kan vervullen. Hij krijgt besef hoe intensief zijn contact is met de cliënt en hoe hij vanuit deze rol kan bijdragen aan het herstelproces. In dit contact weet hij aansluiting te vinden bij de cliënt en zijn handelen af te stemmen op dit individu.

Leerdoelen

Na afronding van het basisleertraject weet de deelnemer:

 • Wat sociotherapie is;
 • Welke attitude en vaardigheden wenselijk zijn;
 • Wat de rol, taken en verantwoordelijkheden zijn van de sociotherapeut;
 • Wat zijn rol voor toegevoegde waarde heeft;
 • Hoe zijn rol zich verhoudt met het team en andere disciplines;
 • Hoe hij het beste zijn taakverantwoordelijkheid kan pakken;
 • Hoe hij aansluiting kan vinden bij de cliënt;
 • Waarom het van belang is om rekening te houden met de cliënt en zijn leerstijl, kennisniveau, problematiek etc.;
 • Hoe hij risico’s kan signaleren;
 • Hoe hij kan handelen wanneer hij risico’s heeft gesignaleerd;
 • Wat de rol is van het netwerk en de omgeving van de cliënt;
 • Hoe hij het gedrag van de cliënt kan waarnemen, analyseren en coderen:
 • Dat het waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico’s kan voorspellen en verklaren;
 • Dat hij vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kan inzetten;
 • Dat hij de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 • Wat de relatie is met psychopathologie.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo 3/4, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Registerplein Vervallen

ForSoc_LT_0160

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap