Eetstoornissen

Dit leertraject gaat over voedings- en eetstoornissen. Hoewel patiënten met een eetstoornis doorgaans behandeld worden in gespecialiseerde poliklinieken en centra, is het voor algemeen werkende psychiaters en psychologen zeer nuttig kennis te bezitten van eetstoornissen. Doel van deze e-learning is de deelnemer diagnostisch aan te scherpen, te weten wat en waar er behandeld moet worden en welke somatische en psychiatrische comorbiditeit er mee kan spelen.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject:

 • heb je globale kennis over de epidemiologie, etiologie en prognose van eetstoornissen;
 • kun je symptomen van eetstoornissen signaleren;
 • kun je een (differentiële) diagnose op het gebied van eetstoornissen stellen (psychiatrische diagnostiek, psychiatrische en somatische (co)morbiditeit).
 • heb je globale kennis over vormen van behandeling;
 • weet je hoe je een goede behandelrelatie met je patiënt kan opbouwen (o.a. motivatie voor behandeling en therapietrouw bevorderen);
 • weet je hoe je de familie/het systeem kan betrekken bij de behandeling;
 • kun je somatiek monitoren (gewicht, bloeddruk en pols).
 • weet je hoe je de wilsbekwaamheid van patiënten met een eetstoornis kan beoordelen;
 • kun je terugval beperken door middel van terugvalpreventie;
 • kun je samenwerken in de keten (o.a. interne geneeskunde en bariatrische chirurgie);
 • kun je prioriteit van de behandeling bepalen bij comorbiditeit;
 • heb je globale kennis over ARFID.

Extra informatie

Dit leertraject is ontwikkeld door het Onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Anorexia nervosa en boulimia nervosa treden voor het eerst op in de puberteit en adolescentie en worden vaak niet herkend, terwijl een vroege interventie juist tot betere behandelresultaten leidt. ARFID (Avoiding/Restrictive Food Intake Disorder) en de eetbuistoornis zijn vaak jaren ongemerkt aanwezig en bij eigenlijk alle eetstoornissen geldt dat de betrokkene met de aandoening vaak ambivalent ten opzichte van behandeling staat.


Accreditatie

Dit leertraject is ook geaccrediteerd bij V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Psychiater
 • Psycholoog

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

wo

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 4
 • ABAN in aanvraag

PpaEet_LT_0251

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap