Somatiek en medicatie: hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten is een verdiepend leertraject bij het thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen. Dit thema bevat verschillende leerproducten die de deelnemer ondersteunen in het ontwikkelen van zijn kennis, vaardigheden en attitude m.b.t. medicatie bij psychische aandoeningen.

Leerdoelen

  • De deelnemer weet waarom kennis over somatiek belangrijk is;
  • De deelnemer herkent de verschijnselen die kunnen optreden ten gevolge van hart- en vaatziekten;
  • De deelnemer is bekend met het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij cliënten met een psychische aandoening;
  • De deelnemer kent de werking en herkent bijwerkingen van medicatie voor hart – en vaatziekten;
  • De deelnemer weet in welke situaties hij een arts moet waarschuwen.

Doelgroep

Agogen, die het leertraject ‘Omgaan met geneesmiddelen’ hebben afgerond en medicijnen mogen delen.

  • Agogen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

1,5 uur

  • Registerplein 1,5

PsfHeV_LT_0132

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap