Somatiek en medicatie: hart- en vaatziekten

In dit leertraject ontdek je wat je kunt doen bij vermoedens van hart- en vaatziekten, hoe je de verschijnselen hiervan herkent en wat de invloed is van medicatie bij hart- en vaatziekten op de gesteldheid van jouw cliënt. Je leert waar je op moet letten bij cliënten met hart- en vaatziekten en in welke situaties er actie van je wordt verwacht.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

  • weet je waarom kennis over somatiek belangrijk is;
  • herken je de verschijnselen die kunnen optreden ten gevolge van hart- en vaatziekten;
  • ben je bekend met het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij cliënten met een psychische aandoening;
  • ken je de werking en herken je de bijwerking van medicatie voor hart – en vaatziekten;
  • weet je wanneer je een arts moet waarschuwen.

Extra informatie

‘Somatiek en medicatie: hart- en vaatziekten’ is een verdiepend leertraject bij het thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die het leertraject ‘Omgaan met geneesmiddelen’ hebben afgerond en medicijnen mogen delen, met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

1,5 uur

  • Registerplein 1,5

PsfHeV_LT_0132

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap