Escalatie en de-escalatie

In de forensische zorg is het mogelijk dat een situatie in contact met de cliënt escaleert. Dit leertraject gaat in op de verschillende oorzaken daarvan en op hoe je (mogelijke) dreiging en agressie kunt voorkomen, waarbij je gericht blijft op het herstel van de cliënt.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject kan de deelnemer:

 • Benoemen waarom het bij escalatie en de-escalatie van belang is om goed samen te werken als team;
 • Hoe hij deze toepast in het dagelijkse contact met de cliënt;
 • Wat de rol is van communicatie bij escalatie en de-escalatie.
 • Waarom het van belang is bij escalatie en de-escalatie om goed samen te werken als team;  
 • Hoe hij gecontroleerd escaleert en de-escaleert:
 • Hoe hij hierover afspraken kan maken met de cliënt;
 • Hoe hij dit kan verwerken in het signaleringsplan; 
 • Hoe hij zelf kan de-escaleren door contact te zoeken met de cliënt;
 • Hoe hij na escalatie de verbinding weer kan aangaan:
 • Hoe hij de cliënt ruimte kan geven om;
 • te kunnen experimenteren;
 • fouten te maken;
 • de juiste woorden te vinden om zich uit te drukken.
 • Hoe hij kan zorgen voor relationele veiligheid; 
 • Hoe hij het gedrag van de cliënt kan waarnemen en analyseren: 
 •     Dat het waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico’s kan voorspellen en verklaren;
 •     Dat je vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kunt inzetten;
 •     Dat je de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 •     Wat de relatie is met psychopathologie.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo 3/4, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1
 • SKJ 2

ForEsc_LT_0169

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap