Escalatie en de-escalatie

In de forensische zorg is het mogelijk dat een situatie in contact met de cliënt in behandelcontact escaleert. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wees bekend met deze oorzaken en weet hoe te handelen bij een escalatie zodat (mogelijke) dreiging en agressie voorkomen kan worden. Dit doe je door te de-escaleren. Dit alles gericht op het herstel van de cliënt.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Benoemen waarom het bij escalatie en de-escalatie van belang is om goed samen te werken als team;
 • Hoe hij ​gecontroleerd kan​ ​escaleren en de-escaleren;
 • Hoe hij hierover afspraken kan maken met de cliënt;
 • Hoe hij dit kan verwerken in het signaleringsplan;
 • Hoe hij zelf kan de-escaleren door contact te zoeken met de cliënt.
 • Hoe hij na escalatie de verbinding weer aan kan gaan;
 • Hoe hij de cliënt ruimte kan geven om:
  • te kunnen experimenteren;
  • fouten te maken;
  • de juiste woorden te vinden om zich uit te drukken;
 • Hoe hij kan zorgen voor relationele veiligheid;
 • Wat de rol van communicatie is bij escalatie en de-escalatie;
 • Wat het belang is van psychopathologie en delictrisico;
 • Dat het gedrag voorspelt en verklaart;
 • Dat je vanuit gedrag moet redeneren;
 • Het begrijpen van de functie en betekenis van het gedrag.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Om hier toegang toe te krijgen, heb je de volgende aanmeldcode nodig:  EXTECAWEBSITE. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers met direct cliëntcontact.

 • agogen
 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

MBO 3/4, HBO, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&V 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1

ForEsc_LT_0169

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap