Kwaliteit van leven

Cliënten ervaren hun kwaliteit van leven op verschillende manieren. Veel subjectieve en objectieve indicatoren en factoren spelen een rol bij de kwaliteit van leven. In deze module leer je meer over de aspecten die een rol spelen bij het ervaren van kwaliteit van leven. Tevens leer je hoe kwaliteit van leven in relatie staan tot terugval in delict gedrag. 

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

In ontwikkeling

Dit product is niet geaccrediteerd

ForKwa_LT_0357

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap