Kwaliteit van leven

Cliënten ervaren hun kwaliteit van leven op verschillende manieren. Hierbij spelen veel subjectieve en objectieve indicatoren en factoren een rol. In dit leertraject leer je meer over de aspecten die een rol spelen bij het ervaren van kwaliteit van leven. Ook leer je hoe kwaliteit van leven in relatie staat tot terugval in delict gedrag.

Dit is een basisleertraject binnen het thema Rehabilitatie & Herstel van de Forensische Leerlijn.

Wil je weten welke leerproducten nog meer beschikbaar zijn binnen dit thema? Bekijk het Thema-overzicht Forensische leerlijn.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • weet je waarom het werken aan kwaliteit van leven relevant is;
 • weet je wat het cliënten en jezelf oplevert om zowel risicogericht als herstelgericht te kijken en te handelen;
 • weet je hoe je risicogericht en herstelgericht werken met elkaar kunt integreren;
 • ken je de domeinen van kwaliteit van leven per setting en de samenhang daarbinnen;
 • kun je de domeinen van kwaliteit van leven vertalen naar je eigen werkpraktijk en je eigen handelen;
 • zie je het verband tussen het verbeteren van kwaliteit van leven en het forensische gedachtegoed;
 • weet je dat de setting, levensfase, fase van behandeling/begeleiding en eigen normen/waarden bij dit onderwerp heel bepalend kunnen zijn;
 • weet je hoe je de kwaliteit van leven in kaart kunt brengen;
 • ben je je bewust van jouw eigen normatieve kader in gesprek met cliënten; 
 • kun je in gesprek met cliënten doelgericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van leven.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Arts verstandelijke beperking
 • Huisarts
 • Ouderenarts
 • Verslavingsarts
 • Ervaringsdeskundige
 • Geestelijk verzorger
 • Herstel-(ondersteunende) coach
 • Maatschappelijk werkende
 • Orthopedagoog
 • POH GGZ
 • Psycholoog
 • Basis psycholoog
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Psychiater
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Verzorgende
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, wo

2 uur (+ 1 uur praktijkopdrachten)

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ForKwa_LT_0357

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap