FACT

De kans dat je binnen de ggz met FACT te maken krijgt, is groot. In dit leertraject leer je de basisprincipes van FACT.

Leerdoelen

De hoofdleerdoelen van deze module zijn:

Begrijpen wat FACT is:

 • Weten dat FACT een organisatiemodel/werkwijze is waarmee optimale zorg voor patiënten geboden kan worden;
 • De basisuitgangspunten van FACT kennen en de onderliggende beweegredenen voor deze uitgangspunten begrijpen;
 • De meerwaarde van FACT als werkwijze onderkennen;
 • Inzicht in eigen handelen/werkwijze en (eventueel) het verschil met FACT;
 • Bewustzijn van eigen bejegening naar patiënten en hoe dat aansluit bij FACT;
 • Beeld hebben bij hoe je FACT uitgangspunten correct kunt toepassen in je eigen praktijksituatie d.m.v. do’s and don’ts;
 • Begrijpen welke impact het op eigen functioneren en de patiënt heeft wanneer er overgegaan wordt op FACT;
 • Begrijpen wat je eigen rol bijdraagt aan FACT en wat dit oplevert voor eigen functioneren;
 • Willen aansluiten bij de uitgangspunten van FACT.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.


hbo, hbo+ master, mbo

5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 5
 • Verpleegkundig Specialisten Register 5
 • Registerplein 5

FACTxx_LT_0018

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap