FARE

In dit leertraject gaat de cursist aan de slag met het risicotaxatie-instrument FARE. Hij leert hoe hij het recidiverisico van een cliënt kan inschatten op basis van dit instrument. Ook leert hij hoe hij de uitkomsten kan interpreteren. Daarnaast leert hij hoe hij veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico moet monitoren tijdens een behandeling.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

 • Begrijpt de forensisch professional het risicotaxatie-instrument FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie) en weet hoe hij deze kan inzetten;
 • Weet de forensisch professional hoe hij een cliënt kan taxeren en het recidiverisico kan inschatten met behulp van de FARE;
 • Kan de forensisch professional de uitkomst van de FARE interpreteren;
 • Kan de forensisch professional het actuarieel en klinisch recidiverisico inschatten;
 • Weet de forensisch professional hoe hij veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico moet monitoren tijdens een behandeling.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant) en direct contact hebben met cliënten . De medewerkers zijn reeds getraind in een risicotaxatie-instrument. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, maar er is niet altijd een forensische titel. Veel voorkomend zijn:

 • GZ psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychiaters
 • Psychologen
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Sociotherapeuten
 • Verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 1,5

ForFAR_LT_0179

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap