Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

In het leertraject Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg maak je kennis met de wet- en regelgeving die van toepassing is bij het verlenen van bemoeizorg. Met casussen leer je hoe je de wet- en regelgeving moet toepassen en hoe je moet omgaan met informatievragen vanuit de omgeving van de cliënt zoals familie, politie, gemeente etc.

Leerdoelen

1Het hoofdleerdoel is:

 • Weten met welke wet- en regelgeving je te maken bij het verlenen van bemoeizorg en kunnen benoemen hoe je deze wetten en regels moet toepassen/inzetten binnen de ggz.

Sub-leerdoelen zijn:

 • Je kunt benoemen wat bemoeizorg inhoudt aan de hand van:
 • het begrip;
 • de oorsprong;
 • het doel;
 • de doelgroep;
 • de verhoudingen met partijen.
 • Je bent bekend met juridische kaders rondom gegevensuitwisseling;
 • Je weet wat juridisch wel en niet is toegestaan;
 • Je bent bekend met de waarde van samenwerkingsafspraken;
 • Je kunt benoemen hoe je werkt met samenwerkingsafspraken;
 • Je kunt keuzes binnen gegevensuitwisseling binnen bemoeizorg verantwoorden;
 • Je weet hoe je moet omgaan met dossiervorming;
 • Je kent de risico’s en gevolgen van handelingen.

Doelgroep

 • Agogen
 • maatschappelijk werkers
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&V 3
 • Registerplein 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3

JuBeZo_LT_0065

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap