GGZ College Forensische zorg

Dit leertraject gaat over wat het vakgebied inhoudt en waar de complexiteit zit. Een ervaringsdeskundige neemt je mee in zijn verhaal.   

Leerdoelen

Na dit leertraject weet de deelnemer:

 • Wat forensische psychiatrie inhoudt en hoe het vorm krijgt;
 • Waarop de behandeling zich richt;
 • Welke partijen een rol spelen in de keten van forensische zorg;
 • Welke soorten delicten er zijn;
 • Hoe stigma inwerkt op het leven van cliënten, de beroepsgroep en het werkveld in het algemeen. 

Doelgroep

Dit leerproduct is bestemd voor:

·     Professionals binnen de GGZ

·     Professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang 

En verder voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2

ColFor_LT_0248

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap