GGZ College Forensische zorg

Dit leertraject gaat over wat het vakgebied inhoudt en waar de complexiteit zit. Een ervaringsdeskundige neemt je mee in zijn verhaal.   

Leerdoelen

Na dit leertraject weet je:

·        Wat forensische psychiatrie inhoudt en hoe het vorm krijgt;

·        Waarop de behandeling zich richt;

·        Welke partijen een rol spelen in de keten van forensische zorg;

·        Welke soorten delicten er zijn;

·        Hoe stigma inwerkt op het leven van cliënten, de beroepsgroep en het werkveld in het algemeen. 

Doelgroep

Dit leerproduct is bestemd voor:

·     Professionals binnen de GGZ

·     Professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang 


En verder voor:

  • Agogen
  • ervaringswerkers
  • groepsbegeleiders
  • groepswerkers
  • maatschappelijk werkers
  • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
  • woonbegeleiders

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO 3/4, HBO

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ColFor_LT_0248

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap