GGZ College Neuropsychiatrie

Het GGZ College ‘Neuropsychiatrie’ gaat over beperkingen, klachten en psychiatrische symptomen die komen door een vorm van niet aangeboren hersenletsel. Het college gaat in op oorzaken, diagnose en behandeling daarvan en legt daarbij de focus op ervaringsleren. 

Leerdoelen

Na dit leertraject weet de deelnemer:

 • Wat het werkterrein is van de neuropsychiatrie;
 • In grote lijnen hoe het brein werkt en leer je over enkele kenmerken ervan;
 • Hoe niet aangeboren hersenletsel ontstaat en welke belemmeringen en klachten dit geeft; 
 • Wat executieve functies zijn; 
 • Wat het verschil is tussen het expliciete en impliciete geheugen en hoe je de laatste inzet in therapie en herstelondersteunende zorg; 
 • Hoe (complex) de diagnose verloopt;   
 • Welke vormen van ervaringsleren of vaktherapie er zijn, met in het bijzonder muziektherapie; 
 • Waarom ervaringsleren bij deze doelgroep effectiever is dan cognitieve gedragstherapie; 
 • Dat er in de kwaliteitsstandaarden ggz meer informatie te vinden is over vormen van therapie en executieve functies.

Doelgroep

Dit leertraject is interessant voor:

 • professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang;
 • onderwijzend personeel.

En verder voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo 3/4

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2

ColNeu_LT_0327

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap