GGZ College Oog voor het gezin

Dit leertraject gaat over de impact van psychische kwetsbaarheid van een cliënt op het systeem van het gezin met familie, vrienden en sociale contacten en hoe je hen betrekt bij de behandeling.

Leerdoelen

Na dit leertraject weet je:

 • Welke rol het systeem rondom een cliënt heeft;
 • Hoe systemen verschillen en hoe je het systeem en de impact op de cliënt in kaart brengt;
 • Welke interventies in en plannen voor het systeem rondom een cliënt bestaan en hoe de samenwerking vorm krijgt; 
 • Wat het oplevert om het systeem bij de behandeling van een cliënt te betrekken en waarop te letten;
 • Wat er in het bijzonder voor naasten is geregeld en welke tools er zijn om systemisch te werken.  

Doelgroep

Dit leertraject is interessant voor:

 • professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang;
 • onderwijzend personeel.

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ColOog_LT_0370

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap